Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội Thảo Hiện Tình Quê Hương với HG Đỗ Thông Minh & TS Lê Minh Nguyên


Thay đổi địa điểm mới là THƯ VIỆN TULLY số 880 Tully Rd, San Jose (thay vì tại Trung Tâm Văn Hoá VM)

Thư Mời

Trân trọng kính mời
- Quý vị thân hào nhân sĩ.
- Quý Hội Đoàn và đồng hương tỵ nạn cộng sản tại Bắc California

Kính thưa quý vị

Tình hình thế giới liên quan đến Việt Nam đã có những biến chuyển sôi động trong những ngày gần đây, nhất là cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hội Nghị Thượng Đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn tại Việt Nam cùng những đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày càng khốc liệt và công khai chưa từng có.

Để chia sẻ mội quan tâm của quý vị đối với những biến chuyển liên quan đến Việt Nam nói trên, Nhóm Thân Hữu Đỗ Thông Minh tại Bắc Cali và Phong Trào Hưng Ca VN sẽ tổ chức buối hội thảo về hiện tình đất nước với sự hiện diện của Học Giả Đỗ Thông Minh đến từ Tokyo và Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt đến từ thủ đô tỵ nạn  CS Litlle Saigon, là những vị rất am tường về các đề tài nói trên.

Buổi Hội Thảo sẽ được tổ chức:
Lúc:1:30 PM
Thứ Bảy 2 tháng 3 năm 2019
Tại: Thư Viện Tully (thay vì tại Trung Tâm Văn Hoá VM)
880 Tully Rd. San José, CA 95111

Với các đề tài:

Học Giả Đỗ Thông Minh:
1. Sự thật về Thương Chiến Mỹ - Trung
2. Thực chất của Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ -Triều.

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên
1. CSVN: Lò Bắc Đốt Củi Nam.
2. Cán bộ miền Nam tố cáo bị Đảng trấn lột qua công thức 82-18.

Sự hiện diện của quý vị sẽ nói lên sự quan tâm của chúng ta đối với quê hương và là một khích lệ lớn cho học giả Đỗ Thông Minh, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên và Ban Tổ Chức..

Trân trọng kính mời.
TM Ban Tố Chức

Huỳnh Lương Thiện        Cao Thị Tình
(415) 720-5247                (408) 598-0708
Đỗ Quang Hưng               Quốc Phùng
(650) 823-6645                (408) 393-7022