Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ủy Ban Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara công bố kiểm phiếu lúc 5 giờ Nov 8, 2018


Ủy Ban Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara công bố kiểm phiếu lúc 5 giờ Nov 8, 2018 

Mỹ Lợi tiếp tực đưa tin về Ủy Ban Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara công bố kiểm phiếu lúc 5 giờ chiều nay Nov 8, 2018 như sau: (ML chỉ đưa tin về người gốc Việt tranh cử)

- Rich Trần vẫn giữ đầu bảng xem như chắc chắn tái đắc cử Thị trưởng Milpitas với 47.19% so với người về nhì là cựu Thị trưởng Jose Esteves 26.81%, trong cuộc đua của 5 người chọn 1 làm thị trưởng thành phố Milpitas.

- Maya đầu bảng, dẫn trước Tâm Nguyễn 132 phiếu trong cuộc đua 2 người chọn 1 vào chức Nghị viên khu vực 7 San Jose (so với lúc 9g sáng nay, Maya tăng thêm khoảng cách với Tâm Nguyễn là 4 phiếu)

- Vân Lan Trương thua cuộc xếp thứ 5 bảng, trong cuộc đua 8 người tranh 2 chức Nghị viên Milpitas.

-  Chúc mừng anh Scott Phạm đã vươn lên đứng đầu bảng trong cuộc đua 3 người chọn 1 vào San Jose Evergreen CCD TA 2. Anh Scott Phạm hiện dẫn trước đối thủ về nhì là 14 phiếu.

- Hương nguyễn vẫn giữ vững đầu bảng trong cuộc đua 2 người chọn 1 người vào San Jose Evergreen CCD TA 4. Hương Nguyễn dẫn trước đối thủ 103 phiếu.

 - Vân Lê tái tranh cử vẫn ở hạng 2 bảng xếp hạng 8 người trong cuộc đua chọn 3 người vào East Side Union High School District.

- Khánh Trần từ hạng 3 vươn lên hạng 2 trong bảng xếp hạng 8 người chọn 3 người trong cuộc đua Alum Rock Union School District

- Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4 trong bảng xếp hạng 5 người chọn 3 người  trong cuộc đua Berryessa union School District. Khoảng cách giữa Long Nguyễn là 793 phiếu (thua thêm 140 phiếu so với người về 3 lúc 9 giờ sáng nay)