Matt Mahan

ads header

Breaking News

Santa Clara: Kết quả kiểm phiếu 9g sáng thứ Năm ngày 8/11/2018

Santa Clara: Kết quả kiểm phiếu 9g sáng thứ Năm ngày 8/11/2018
Mời bấm vào hình dưới để xem phóng lớn

Rich Trn tái đắc cử Thị trưởng thành phố Milpitas
Vân Lan Trương xem như thua cuộc.

Maya lội ngược dẫn trước Tâm Nguyễn 128 phiếu

Scott Phạm có hy vọng ở khoảng cách 20 phiếu 
Hương Nguyễn dẫn trước 59 phiếu

Vân Lê hầu như sẽ tái đắc cử học khu

Long Nguyễn khó vượt qua khoảng cách 653 phiếu

                            Khánh Trần sẽ  đắc cử học khu