Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: UB Bầu Cử Santa Clara County công bố kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng ngày 9-11-2018


CẬP NHẬT: Ủy Ban Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara công bố kết quả kiểm phiếu lúc 9AM thứ Sáu 9-11-2018

Mỹ Lợi tiếp tục cập nhật về kết quả kiểm phiếu của UBBC lúc 9g sáng thứ Sáu ngày 9-11-2018 như sau: (ML chỉ đưa tin về người gốc Việt tranh cử)

- Rich Trần vẫn giữ đầu bảng xem như chắc chắn tái đắc cử Thị trưởng Milpitas với 47.02% so với người về nhì là cựu Thị trưởng Jose Esteves 26.73%, trong cuộc đua của 5 người chọn 1 làm thị trưởng thành phố Milpitas.

Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 129 phiếu
- Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 129 phiếu (chiều hôm qua là 132 phiếu) trong cuộc đua 2 người chọn 1 vào chức Nghị viên khu vực 7 San Jose.

- Vân Lan Trương xem như thua vì vẫn xếp thứ 5 bảng, trong cuộc đua 8 người tranh 2 chức Nghị viên Milpitas.

-  Scott Phạm đã xuống hạng 2 trong cuộc đua 3 người chọn 1 vào San Jose Evergreen CCD TA 2. Anh Scott Phạm hiện thua đối thủ về nhất là 15 phiếu. (Chiều hôm qua Scott Phạm đầu bảng dẫn trước đối thủ nhì bảng là 14 phiếu)

- Hương Nguyễn vẫn giữ vững đầu bảng trong cuộc đua 2 người chọn 1 người vào San Jose Evergreen CCD TA 4. Hương Nguyễn dẫn trước đối thủ 107 phiếu (tăng khoảng cách thêm 2 phiếu so với chiều hôm qua)

 - Vân Lê tái tranh cử vẫn ở hạng 2 bảng xếp hạng 8 người trong cuộc đua chọn 3 người vào East Side Union High School District.

- Khánh Trần từ hạng 2 xuống hạng 3 trong bảng xếp hạng 8 người chọn 3 người trong cuộc đua Alum Rock Union School District. (hơn 402 phiếu so với người xếp hạng 4, xem như Khánh Trần có thể đắc cử)

- Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4 trong bảng xếp hạng 5 người chọn 3 người  trong cuộc đua Berryessa union School District. Khoảng cách giữa Long Nguyễn là 794 phiếu (thua thêm 1 phiếu so với người về thứ 3 của kết quả chiều hôm qua)

Mỹ Lợi sẽ tiếp tục cập nhật vào chiều nay lúc 5PM thứ Sáu 9/11/2018. mời quý vị và các bạn đón theo dõi.