Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng thứ Hai ngày 19-11-2018


Mỹ Lợi tiếp tục cập nhật về kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng thứ Hai ngày 19-11-2018

- Bầu 1 Thị trưởng Milpitas: 
Rich Trần vẫn giữ đầu bảng và dẫn trước Jose Esteves là 3911. (Rich Trần tăng thêm khoảng cách so với sáng hôm qua là 9 phiếu). Rich Trần xem như thắng cử chức vụ Thị trưởng thành phố Milpitas.

- Bầu chọn 2 Nghị viên Milpitas:
Vân Lan Trương vẫn xếp thứ 5 bảng và xem như thất cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu Thị trưởng Milpitas và Nghị viên Milpitas lúc 9g sáng thứ Hai ngày 19-11-2018


- Bầu chọn 1 Nghị viên khu vực 7 San Jose:
Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 1331 (Tâm Nguyễn giảm khoảng cách so với sáng hôm qua là 2 phiếu). Maya xem như thắng cử chức vụ Nghị viên khu vực 7 San Jose. Sau gần 14 năm người Việt giữ ghế nghị viên khu vực 7 là nơi có đông nhất người Việt sinh sống, nay mất về tay người Mễ.

Kết quả kiểm phiếu bầu Nghị viên khu vực 7 San Jose lúc 9g sáng thứ Hai ngày 19-11-2018.

- Bầu chọn 1 Ủy viên Học Khu San Jose - Evergreen, TA2: 
Scott Phạm hạng nhì bảng, bị hạng nhất bảng dẫn trước 781 phiếu (Scott Phạm giảm khoảng cách 14 phiếu so với hôm qua). Tuy nhiên, vẫn cho thấy Scott Phạm thất cử.

- Bầu chọn 1 Ủy viên Học Khu San Jose - Evergreen, TA4: 
Hương Nguyễn nhì bảng, bị hạng nhất bản dẫn trước 867 phiếu. Tuy số phiếu kiểm hôm nay là 126 phiếu, nhưng cử tri bầu cho 2 người có số phiếu bằng nhau nên kết quả khoảng cách không thay đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, vẫn cho thấy Hương Nguyễn thất cử trong lần tái tranh cử kỳ này.

Kết quả kiểm phiếu bầu chọn 1 Ủy viên Học Khu San Jose - Evergreen TA2 và 1 Uỷ viên TA4: 

- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - East Side Union High School District
Vân Lê tái tranh cử vẫn giữ hạng 2 (thua người hạng nhất 13,603 phiếu, hơn người hạng 3 là 1257 phiếu). Vân Lê xem như đắc cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu 3 Ủy viên Học Khu San Jose - East Side Union lúc 9g sáng thứ Hai ngày 19-11-2018.
- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Alum Rock Union School District
Khánh Trần vẫn hạng 5, ở bảng chọn 3 người. Khánh Trần xem như thất cử trong lần tái tranh cử kỳ này. Ngoài ra cùng bảng này còn có Bruce Huynh xếp hạng 8 cuối bảng.

- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Berryessa Union School District
Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4. Long Nguyễn thua người hạng 3 là 1493 phiếu (Long Nguyễn bị tăng thêm khoảng cách so với sáng hôm qua là 35 phiếu. Xem như Long Nguyễn thất bại trong lần đầu tiên ra tranh cử học khu.

Kết quả kiểm phiếu ầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Alum Rock Union School District và bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Berryessa Union School District lúc 9g sáng thứ Hai ngày 19-11-2018.