Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Chủ Nhật ngày 18-11-2018


Mỹ Lợi tiếp tục cập nhật về kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Chủ Nhật ngày 18-11-2018

- Bầu 1 Thị trưởng Milpitas: 
Rich Trần vẫn giữ đầu bảng và dẫn trước Jose Esteves là 3902. (Rich Trần tăng thêm khoảng cách so với sáng thứ Sáu là 31 phiếu) Rich trần xem như thắng cử chức vụ Thị trưởng thành phố Milpitas.

- Bầu chọn 2 Nghị viên Milpitas:
Vân Lan Trương vẫn xếp thứ 5 bảng và xem như thất cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu Thị trưởng Milpitas và Nghị viên Milpitas lúc 9g sáng Chủ Nhật ngày 18-11-2018

- Bầu chọn 1 Nghị viên khu vực 7 San Jose:
Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 1333 (Tâm Nguyễn giảm khoảng cách so với sángthứ Sáu là 38 phiếu). Maya xem như thắng cử chức vụ Nghị viên khu vực 7 San Jose. Sau gần 14 năm người Việt giữ ghế nghị viên khu vực 7 là nơi có đông nhất người Việt sinh sống, nay mất về tay người Mễ.

Kết quả kiểm phiếu bầu Nghị viên khu vực 7 San Jose lúc 9g sáng Chủ Nhật ngày 18-11-2018

- Bầu chọn 1 Ủy viên Học Khu San Jose - Evergreen, TA2: 
Scott Phạm hạng nhì bảng, bị hạng nhất bảng dẫn trước 795 phiếu (Scott Phạm thua thêm 7 phiếu so với sáng thứ Sáu). Xem như Scott Phạm thất cử.

- Bầu chọn 1 Ủy viên Học Khu San Jose - Evergreen, TA4: 
Hương Nguyễn nhì bảng, bị hạng nhất bản dẫn trước 867 phiếu. Hương Nguyễn tuy giảm khoảng cách được 9 phiếu so với sáng thứ Sáu, nhưng xem như Hương Nguyễn thất cử trong lần tái tranh cử kỳ này.

Kết quả kiểm phiếu bầu chọn 1 Ủy viên Học Khu San Jose - Evergreen TA2 và 1 Uỷ viên TA4: 


- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - East Side Union High School District
Vân Lê tái tranh cử vẫn giữ hạng 2 (thua người hạng nhất 13,500 phiếu, hơn người hạng 3 là 1190 phiếu). Vân Lê xem như đắc cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu 3 Ủy viên Học Khu San Jose - East Side Union lúc 9g sáng Chủ Nhật ngày 18-11-2018


- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Alum Rock Union School District
Khánh Trần vẫn hạng 5, ở bảng chọn 3 người. Khánh Trần xem như thất cử trong lần tái tranh cử kỳ này. Ngoài ra cùng bảng này còn có Bruce Huynh xếp hạng 8 cuối bảng.

- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Berryessa Union School District
Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4. Long Nguyễn thua người hạng 3 là 1458 phiếu (Long Nguyễn giảm  khoảng cách so với sáng thứ Sáu là 28 phiếu. Xem như Long Nguyễn thất bại trong lần đầu tiên ra tranh cử học khu.

Kết quả kiểm phiếu ầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Alum Rock Union School District và bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Berryessa Union School District lúc 9g sáng Chủ Nhật ngày 18-11-2018