Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Sáu ngày 16-11-2018


Mỹ Lợi tiếp tục cập nhật về kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Sáu ngày 16-11-2018

- Bầu 1 Thị trưởng Milpitas: 
Rich Trần vẫn giữ đầu bảng và dẫn trước Jose Esteves là 3871 (tăng thêm khoảng cách so với sáng hôm qua là 18 phiếu). Rich trần xem như thắng cử chức vụ Thị trưởng thành phố Milpitas.

- Bầu chọn 2 Nghị viên Milpitas:
Vân Lan Trương vẫn xếp thứ 5 bảng và xem như thất cử.
Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Sáu ngày 16-11-2018

- Bầu chọn 1 Nghị viên khu vực 7 San Jose: 
Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 1371 (giảm khoảng cách so với sáng hôm qua là 4 phiếu). Maya xem như thắng cử chức vụ Nghị viên khu vực 7 San Jose. Sau gần 14 năm người Việt giữ ghế nghị viên khu vực 7 là nơi có đông nhất người Việt sinh sống, nay mất về tay người Mễ.

CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Sáu ngày 16-11-2018

- Bầu chọn 1 Ủy viên Học Khu San Jose - Evergreen, TA2: 
Scott Phạm hạng nhì bảng, bị hạng nhất bảng dẫn trước 788 (tăng thêm khoảng cách so với sáng hôm qua là 3 phiếu). Xem như Scott Phạm thất cử.

- Bầu chọn 1 Ủy viên Học Khu San Jose - Evergreen, TA4: 
Hương Nguyễn nhì bảng, bị hạng nhất bản dẫn trước 876 phiếu (thêm khoảng cách so với sáng hôm qua là 14 phiếu). Xem như Hương Nguyễn thất cử trong lần tái tranh cử kỳ này.
CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Sáu ngày 16-11-2018

- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - East Side Union High School District
Vân Lê tái tranh cử vẫn giữ hạng 2 (thua người hạng nhất 13,438 phiếu, hơn người hạng 3 là 1095 phiếu). Vân Lê xem như đắc cử.
CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Sáu ngày 16-11-2018

- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Alum Rock Union School District
Khánh Trần vẫn hạng 5, ở bảng chọn 3 người. Khánh Trần xem như thất cử trong lần tái tranh cử kỳ này. Ngoài ra cùng bảng này còn có Bruce Huynh xếp hạng 8 cuối bảng.

- Bầu chọn 3 Ủy viên Học Khu San Jose - Berryessa Union School District
Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4. Long Nguyễn thua người hạng 3 là 1486 phiếu (tăng khoảng cách so với sáng hôm qua là 29 phiếu. Xem như Long Nguyễn thất bại trong lần đầu tiên ra tranh cử học khu.