Matt Mahan

ads header

Breaking News

Những thắc mắc về lời hứa hẹn của bà Maya

Hình chụp từ Facebook của bà Maya Esparza
NHỮNG THẮC MẮC VỀ LỜI HỨA HẸN CỦA BÀ MAYA

Trong tờ flyer quảng cáo tranh cử gửi đến cử tri Việt của bà Maya có nhiều điều không trung thực, vì thế chúng tôi lên tiếng:

1/ 20 năm qua Bà Maya tranh đấu cho cộng đồng "mình" hồi nào vậy. Thành tích tranh đấu là gì xin kể ra.

2/ Bao nhiêu năm qua có ai biết dịch vụ 2-1-1 và Food Bank "nhằm tôn vinh truyền thống ẩm thực trong vùng" (đao to búa lớn quá) là gì không, tôi chưa bao giờ nghe nói tới.

3/ Bà Maya hứa hẹn ủng hộ Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng VASC.

Trung Tâm này đã được Quận Hạt Santa Clara đưa ra đồ án xây dựng cả 2 năm nay nhưng năm 2019 mới bắt đầu. Ngày phá hủy tượng trưng cơ sở cũ ở đường Senter gọi là Demolition Day có ai thấy bà Maya không.

4/ Bà không nói gì đến Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ bây giờ mới đổi tên thành Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ VACC và Lễ Kỷ Niệm 2 năm cũng như ăn mừng trung tâm hoàn toàn thuộc VACC (trước đó phải chia với Work2Future) tổ chức vào ngày 29-9 vừa qua. Dân biểu Liên bang Ro Khana,Giám sát viên Ken Yeager,ông bà Dân Biểu Kansen Chu, Thị Trưởng Sam Lircado, Cảnh Sát trưởng Laurie Smith, Nghị Viên Lân Diệp và Nghị Viên Chapie Jones, ông Giám đốc Cơ quan Công Viên và Giải trí SJ.....đều có mặt cùng nhiều đại diện dân cử khác. (Video Việt Vùng Vịnh)

Hai năm qua bao nhiêu hội đoàn tổ chức lễ hội tại VACC, bao nhiêu cư dân Việt già trẻ nam nữ đủ mọi thành phần và tuổi tác có nhiều sinh hoạt miễn phí lành mạnh ở đó.

Nghị viên Nguyễn Tâm đã thông báo rằng chương trình Pedestrian Safety Enhancement Program sẽ có Đường dành cho bộ hành băng qua từ nhà thờ Đức Bà Là Chốn Tựa Nương đến Trung Tâm VACC, theo lịch trình sẽ hoàn tất năm 2019. Bà Maya chắc muốn dẹp VACC đi chăng?

5/ Vườn Văn Hóa Việt thì sao, có tiếp tục xây dựng? Có tiếp tục chào cờ VNCH mỗi Thứ Bảy đầu tháng? Việc này do Nghị Viên Nguyễn Tâm khởi xướng và diễn ra hơn một năm nay.

6/  Bà Maya hứa hẹn sẽ đệ trình một Nghị Quyết tôn vinh lá Cờ Vàng VNCH như thành phố Westminter.

a-Thành phố San Jose đã có Nghị Quyết tôn vinh Cờ Vàng từ lâu lắm rồi bây giờ Maya mới hứa hẹn ra NQ?

b-Thành phố Westminter ra NQ tôn vinh CV lâu lắm rồi, năm trước họ ra NQ cấm treo cờ đỏ Việt cộng trong phạm vi thành phố.

Dù Nghị Viên Nguyễn Tâm cố gắng vận động (với sự chống đối quyết liệt của nhóm Chris Lê) nhưng Hội Đồng TP San Jose không chấp nhận cấm treo cờ đỏ trong toàn thành phố (sợ bị kiện vi phạm First Amendment) mà chỉ cấm (chống) cờ máu treo trên cột cờ thành phố thôi. Điều này vẫn tốt hơn là không cấm gì cả như ở SanFrancisco năm nào người Việt tỵ nạn cộng sản cũng phải biểu tình chống treo cờ đỏ.

Tôi không tin bất cứ Nghị viên nào có thể thành công cấm treo cờ đỏ trong toàn thành phố San Jose.

Qua hai điều a và b trên chứng tỏ bà Maya chẳng biết gì liên quan đến cộng đồng Việt cả, chỉ nghe quân sư rồi hứa hẹn để mỵ dân mà kiếm phiếu VN thôi.

7/ "Đảm bảo"không có những bất lợi cho người Việt tự do chống lại nhà nước cộng sản." Mơ hồ và hão huyền quá.

Bà là con gà của Công đoàn Lao động nên Cindy và Dave ủng hộ là phải, họ muốn người của Công đoàn chiếm đa số majority trong Hội đồng Thành phố San Jose để mọi quyết định đều có lợi cho Công đoàn, theo đúng kế hoạch đường lối của Công đoàn vạch ra.

Kỳ bầu cử năm trước Công đoàn vận động có được ghế khu 8 nay muốn chiếm luôn cái ghế của người Việt ở khu 7.

Tùy sự phán xét, nhận định sáng suốt của cử tri.

Cao thị Tình