Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Ra mắt sách Trần văn Thạch, cây bút chống bạo quyền và áp bức

Quang cảnh buổi RMS tại Trung Tâm Văn Hóa San Jose
San Jose: Ra mắt sách Trần văn Thạch, cây bút chống bạo quyền và áp bức

Khoảng 150 quan khách đã đến tham dự buổi ra mắt sách Trần văn Thạch, cây bút chống bạo quyền và áp bức do Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy tổ chức lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 20/10/2018 tại Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ San Jose.