Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Báo Picnic Hè của Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali

Tiệc mừng Tân Niên Mậu Tuất kết hợp ra mắt Tân Ban Chấp Hành Hội Tây Sơn Bình Định ngày 18/3/2018 tại San Jose
Thông Báo Picnic Hè Hội Ngộ của Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali

Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali, kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu tham dự ngày Hè Picnic sẽ được tổ chức taị: Lake Cunningham Park 2305 S.White Road, San Jose CA 95148, ngày  8 tháng 7 năm 2018,  Từ 10:00 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều

Ngoài việc phục vụ ăn uống miễn phí và các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, còn có mục Trao Giải Khuyến Học cho các cháu học sinh giỏi trong niên khoá 2017-2018 với những điều kiên như sau:

Là con em Đồng Hương Bình Định
Từ lớp 5 đến lớp 12 có điểm GPA từ 3.8 trở lên
Từ lớp 1 đến lớp 5 có phiếu điểm mỗi tam cá nguyệt chứng nhận là học sinh giỏi
Lệ phí mỗi cháu tham dự là $20.00

Tất cả phiếu điểm xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 30 tháng 6 năm 2018:
Dong Duong
3111 Mc Laughlin Ave.
San Jose, CA 95121

Xin Quý Đồng Hương và Thân Hữu vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức để cho biết số người tham dự
nếu thuận tiện lấy vé mời trước với các thành viên của Ban Tổ Chức dưới đây:

Đồng Đường: (408) 406-9585
Đỗ Thị Minh Ngọc: (408) 826-2320

Trân trọng kính mời
Hội Trưởng
Đường Anh Đồng