Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lập Hồ Sơ về Đàn Áp Biểu Tình: Thông Báo Cập Nhật


Lập Hồ Sơ về Đàn Áp Biểu Tình: Thông Báo Cập Nhật

BPSOS, ngày 15 tháng 6, 2018
http://machsongmedia.com

Chỉ vài tiếng sau khi chúng tôi phổ biến lời kêu gọi đồng hương tiếp tay, đã có khoảng một chục người tình nguyện giúp thu thập thông tin và dịch tài liệu liên quan đến cuộc đàn áp nhắm vào các người tham gia biểu tình cuối tuần qua. Cuộc đàn áp này vẫn tiếp diễn.

Ts. Vũ Đức Dũng, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Arizona, cho biết là tổ chức của Ông sẽ tình nguyện lập trang mạng lưu trữ các thông tin và tài liệu nhận được, để mọi người theo dõi, kiểm chứng, bổ sung và góp ý. Trang mạng này đã hoạt động: http://www.cdvnaz.org/victims/

Những ai có thông tin, hình ảnh, video… về các hành vi đàn áp người biểu tình tại hiện trường hoặc sau đó, xin gửi cho Ts. Dũng tại địa chỉ email: ddvu@yahoo.com.

Chúng tôi cũng đang thu thập thông tin về những cá nhân bị bắt giam, bị đánh đập, hay đã nhận giấy triệu tập. Mọi thông tin về những người này, xin gửi về cho: bpsos@bpsos.org và ghi chú trong phần tiêu đề: [Biểu tình]. Chúng tôi cần thông tin liên lạc của những cá nhân này hoặc thân nhân của họ.

Mục tiêu ngay trước mắt của chúng tôi là sớm hoàn tất hồ sơ về cuộc đàn áp thô bạo và rộng lớn đang diễn ra để cung cấp cho Liên Hiệp Quốc trước khi họ kiểm định Việt Nam về thực thi Công Ước LHQ về Quyền Dân Sự và Chính Trị vào tháng 9 tới đây, và cuộc Kiểm Định Định Kỳ Phổ Quát vào tháng 1, 2019. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ hồ sơ này với Bộ Ngoại Giao của Hoa Kỳ và của các quốc gia dân chủ, và với các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Mục tiêu thứ hai của chúng tôi là tìm sự trợ giúp và can thiệp trực tiếp cho các cá nhân bị đánh đập, bắt bớ hay sách nhiễu.

Chúng tôi tiếp tục đón nhận thêm những người tình nguyện, giúp thu thập thông tin, hình ảnh, video, và những tài liệu khác, cũng như giúp dịch tài liệu sang tiếng Anh. Ai có thể tình nguyện, xin báo cho chúng tôi biết tại địa chỉ: bpsos@bpsos.org.

Chúng tôi kêu gọi đồng hương ghi danh tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam lần thứ 8, sẽ tổ chức ngay tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7 tới đây. Đây là cơ hội sớm nhất để chúng ta vận động chính quyền Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ và quốc tế cùng hợp sức với chúng ta nhằm đẩy lùi cuộc đàn áp đang diễn ra một cách khốc liệt. Hồ sơ về đàn áp người biểu tình sẽ được hoàn tất để kịp sử dụng cho cuộc tổng vận động này. Những ai sẽ đến thủ đô Hoa Kỳ để tham gia tổng vận động, xin ghi danh tại: http://tiny.cc/VNAD2018

Trước tình hình dầu sôi lửa bỏng mà đồng bào ở trong nước đang gánh chịu, chúng ta ở hải ngoại cần phải hành động có kế hoạch, có phối hợp và khẩn cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS