Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội Thảo Phụ Huynh: Hiểu Mình, Hiểu Con


Hội Thảo Phụ Huynh - Parent Education Workshop
Hiểu Mình, Hiểu Con

Gần đây, có nhiều vụ bắn súng, và có 1 vụ "con trai bắn cha mẹ". Đây là một trong những lý do chúng ta phải tiếp tục dành thời gian để tìm hiểu và thông hiểu nhau giữa cha mẹ và con cái. Hy vọng quí anh chị, cô chú phụ huynh tham dự và giới thiệu chương trình này cho các vị phụ huynh khác.

Để có một gia đình tốt đẹp, một cộng đồng vững mạnh, là trách nhiệm của mọi người chúng ta.

Kính mời quí vị tham dự Hội Thảo Phụ Huynh để tìm hiểu về cách:
- Nói chuyện và thông hiểu giữa cha mẹ và con cái.
- Những cách đàm thoại hữu hiệu.
- Thực tập.

Chương trình được sự hướng dẫn của:
- Mikelle Lê, chuyên viên tâm lý gia đình, Santa Clara County
- Minh Châu Nguyễn, phụ huynh, chuyên viên địa ốc
- Quyền Mai, giám đốc điều hành VIVO

Chúa Nhật. Ngày 10, Tháng 6, Năm 2018
10am-12pm
Tại: VIVO - Vietnamese Voluntary Foundation
Địa chỉ: 2264 Quimby Road, San Jose, CA 95122

Chương trình Miễn Phí.
Có thức ăn nhẹ và giải khát

Để được sắp xếp chu đáo, xin quí vị vui lòng ghi danh
www.vivousa.org/parent

Mọi thắc mắc, câu hỏi, xin email về info@vivousa.org, hoặc gọi VIVO, 408-532-7755

Ghi Danh Miễn Phí

We're launching a new monthly workshop to help parents improve their communications and build stronger relationships with their children in order to prevent miscommunications and unfortunate incidents.

Recent shootings are a sign that we all need to come together to help families in our community.

Share this workshop to help families nurture their relationship and strengthen their bonds.

Free Registration