Matt Mahan

ads header

Breaking News

UPDATED ngày 7/6 Kết quả kiểm phiếu bầu Q.7 San Jose

Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 5 giờ chiều ngày 7/6/2018
Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 5 giờ chiều ngày 7/6/2018:
Tâm Nguyễn....thêm 451 phiếu + 2314 = 2,765 phiếu (31.31%)
Maya Esparza..thêm 436 phiếu +1652 = 2,088 phiếu (23.64%)
Vân Lê.............thêm 169 phiếu + 1036 = 1,205 phiếu (13.64%)
Chris Lê...........thêm 51 phiếu + 221 = 272 phiếu ( 3.08%)

VIDEO PHÓNG SỰ ĐÊM 3/6/2018 THEO DÕI KIỂM PHIẾU BẦU Q.7


Kết quả kiểm phiếu khu vực 7, cập nhật lúc 5 giờ chiều ngày 6/6/2018:

Tâm Nguyễn....thêm 39 phiếu + 2275 = 2314 phiếu (31.79%)
Maya Esparza..thêm 44 phiếu +1608 = 1652 phiếu (22.69%)
Vân Lê.............thêm 24 phiếu + 1012 = 1036 phiếu (14.23%)
Chris Lê...........thêm 03 phiếu + 218 = 221 phiếu ( 3.04%)

Mời xem bảng dưới đây:
5 PM ngày 6/6/2018

11 AM ngày 6/6/2018

9 AM ngày 6/6/2018

8 PM ngày 5/6/2018