Matt Mahan

ads header

Breaking News

10AM - 29/4/18 Tưởng Niệm 30/4 Hội Ái Hữu Mỹ Việt và HO/SF


Hội Ái Hữu người Mỹ gốc Việt quận Marin
Hội Ái Hữu H.O. San Francisco

Hội Đồng Liên Hợp Cựu Chiến binh Hoa Kỳ quận Marin
Trân trọng kính mời quý đồng hương và hội đoàn người Việt Quốc Gia
đến tham dự cuộc xuống đường đi bộ rước Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa
để tưởng nhớ đến những đồng minh, quân, cán chính đã hy sinh để
bảo vệ độc lập, tự do, dân chủ cho chính nghĩa Quốc Gia và những
thuyền nhân đã thiệt mạng trên con đường tìm đến bến bờ tự do.

Vào: Chủ Nhật, 29 tháng 4 năm 2018
Tại: Hồ Hoài Hương, công viên Civic Center quận Marin
3501 Civic Center Drive
San Rafael, CA 94903

Chương trình
10:00 sáng - Lễ Tưởng Niệm
11:00 sáng - Đi bộ và dâng hoa cho Đài Chiến Sĩ Trận Vong
12:00 trưa - Dùng buổi cơm trưa thân mật

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc
Điều hợp viên Lưu Quang Vinh, (415) 847-2747