Matt Mahan

ads header

Breaking News

10AM 21/4/2018 Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở TTCĐ Việt-Mỹ SJ


10AM 21/4/2018 Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ San Jose

Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh
Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ
Văn Phòng Nghị Viên Nguyễn Tâm

Kính gởi: - Qúy vị đại diện các Tôn Giáo
- Qúy vị đại diện các Hội Đoàn, Tổ Chức
- Qúy vị Trưởng Thượng, Thân Hào, Nhân Sĩ và đồng hương
- Qúy cơ quan truyền thông tại đia phương
Trân trọng kính mời qúy đồng hương và thân hữu đến tham dự lễ:

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Địa điểm: Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ
2072 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018
Từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa

Tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, trước là bày tỏ tấm lòng tri ân các vị Vua Hùng và các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước. Sau nữa là thể hiện tinh thần son sắt đấu tranh cho một Việt Nam Dân Chủ Tự Do.

Sự hiện diện của qúy vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi nói riêng và những người dấn thân cho cộng đồng nói chung.

Trân trọng cám ơn,
TM. Ban Tổ Chức.

*** Mọi thông tin, liên lạc hay yểm trợ, xin gọi:
Hoàng Trương (408) 794-6965 | Email: hoang.truong@sanjoseca.gov