Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư mời của BĐD CĐNVQG Bắc Cali về lập BTC Quốc hận 30/4


 Thư mời của BĐD CĐNVQG Bắc Cali tham dự họp để thành lập Ban tổ Chức Quốc hận 30/4

Kính gửi : Quý vị Đại Diện các Tôn Giáo’
Quý vị Trưởng thượng,Thân hào,Nhân sĩ.
Quý vị Đại Diện Hội Đoàn, Đoàn thể,Tổ chức,Lực lượng
Quý vị Hội Trưởng Hội Aí hữu đồng hương các địa phương.
Quý vị Hội Trưởng Hội Ái hữu các Trường học.
Quý Đồng hương,Anh chị em Thanh thiếu niên sinh viên,học sinh.
Quý cơ quan truyền thanh,truyền hình,báo chí.

Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California trân trọng kính mời toàn thể Quý vị vui Lòng đến tham dự buổi họp để thành lập một BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ NĂM 1975 tại :

• ĐỊA ĐIỂM : TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ 2072 LUCRETIA AVE SAN JOSE CA 95122

• THỜI GIAN : TỪ 7 GIỜ ĐẾN 9 GIỜ TỐI NGÀY THỨ NĂM 5 THÁNG 4 NĂM 2018.


Sự hiện diện đông đủ của Quý vị nói lên tinh thần quan tâm v à đoàn kết để tổ chức long trọng một
LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN BA MƯƠI THÁNG TƯ QUY MÔ VÀ DUY NHẤT TẠI THÀNH PHỐ SAN JOSE.

Trân trọng kính mời.

San Jose ngày 1 tháng 4 năm 2018
TM.Ban Đại Diện.
Chủ tịch Phạm hữu Sơn

Xin liên lạc
• Phạm hữu Sơn 510-707-4337
• Vũ huynh Trưởng 408-728-2017
• Nguyễn công Khanh 408-694-7543