Matt Mahan

ads header

Breaking News

Các lớp học tại Trung tâm VIVO, San Jose


Các lớp học tại Trung tâm VIVO, San Jose

Trung tâm VIVO trân trọng giới thiệu chương trình cho người lớn và cao niên nhằm mang các kiến thức cần thiết và hoạt đồng lạnh mạnh đến cộng đồng người Việt

Lệ phí: $20 / tháng để tham gia tất cả các lớp học ESL, Máy Vi Tính, Khóa Học Nhập Tịch và các giải trí lành mạnh khác. Ngoài ra, VIVO còn có chương trình Gia Hạn Trợ Cấp EDD.

Liên lạc (408) 532 7755 hoặc email info@vivousa.org để ghi danh hôm nay.