Matt Mahan

ads header

Breaking News

Người Việt có nên lên tiếng về phim The Vietnam War?


Người Việt có nên lên tiếng về phim The Vietnam War?

Đề nghị mọi người kêu gọi các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, cá nhân khắp nơi... xem đầy đủ 10 tập phim The Vietnam War, để đưa ra những phân tích, nhận định về bộ phim này. http://www.pbs.org/vid…/deja-vu-1858-1961-vietnamese-yhieqx/

Vào Thứ Năm ngày 28/9/2017, đài truyền hình KQED sẽ hoàn tất trình chiếu phim The Vietnam War, do 2 đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick thực hiện.

Do phim khá dài đến 10 tập, thời lượng 18 tiếng, vì thế quý vị khi xem phim cần ghi chú chính xác những lời bình luận trong phim hoặc những hướng dẫn dư luận trong phim v.v... ở phút thứ mấy, tập phim nào, để đưa ra có dẫn chứng về những nhận định bình luận, phân tích hoặc câu hỏi của quý vị. Thêm nữa, tại sao Hà Nội cấm phổ biến phim này đến 90 triệu người dân trong nước?

Sau đó chúng ta mở ra một cuộc họp khoáng đại để lắng nghe ý kiến của cựu chiến binh VNCH, cựu chiến binh Việt cộng, những người Việt cộng thức tỉnh, người Việt TNCS, dân oan v.v... đồng thời thâu thập các ý kiến trên mạng xã hội...

Sau cùng mở ra một cuộc hội luận mời những bình luận gia người Việt và mời PBS, 2 đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick, để chúng ta khen ngợi hoặc chất vấn, lên tiếng về những thiếu xót, cách nhìn "định kiến", và những gì chưa hoặc không đúng sự thật của họ v.v...

Mong thay,
Việt Vùng Vịnh.