Matt Mahan

ads header

Breaking News

7pm-9pm 29-8-2017 tại Thư Viện Tully: Hội thảo về Luật Di Trú


Thư Mời Tham Dự

Cơ quan VIVO xin kính mời quí vị đến tham dự buổi hội thảo Tôi Biết Luật về Di Trú Hoa Kỳ, vào Thứ Ba, ngày 29 tháng 8 năm 2017 tại Thư Viện Tully Community Library, lúc 7pm chiều đến 9pm tối.

Chương trình này sẽ giúp quí vị hiểu biết thêm về thông tin mới nhất về Di Trú Hoa Kỳ, những Thường trú nhân có án hình sự, sự ảnh hưởng tới các hồ sơ bảo lãnh, đối phó với việc bắt giữ bất ngờ, chống lại lệnh trục xuất, và tìm hiểu những quyền lợi khi trở thành công dân Mỹ.

Có tiệc muc Hỏi và Dáp với luật sư đi trú từ Hội Luật Sư Việt Mỹ Bắc Cali và có sự giúp đỡ từ các tổ chức chuyên giúp về Di Trú.

Chương trình miễn phí. có thức ăn nhẹ và giải khát.

Để tiện việc sắp xếp, Xin quí vị vui lòng ghi danh tại www.vivousa.org/ToiBietLuat

Hội Thảo TÔI BIẾT LUẬT - DI TRÚ HOA KỲ
Know Your Rights! Immigration Forum

Thứ Ba, Ngày 29, Tháng 8, Năm 2017
Tuesday 8/29/2017

Thời gian/Time:
7pm - 9PM

Địa điểm/Location:
Thư viện Tully Community Library
880 Tully Rd, San Jose, CA 95121

You are invited to join us, listen and learn about the new immigration laws, updates and how this could impact you or someone you know. We would like to educate the community on how they could receive help from different non-profit organizations regarding immigration issues.

The presentation will be conducted in Vietnamese.

In partnership with Office of Immigrant Relations and The Vietnamese American Bar Association of Northern California

Xin vui lòng giúp chia sẽ email này đến bạn bè và gia đình.
Please help us share this email to your friends and relatives.
Ghi Danh Miễn Phí / Free Registration