Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Francisco 31/5/2017: Biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc

Biểu tình trước TLS Việt cộng tại San Francisco ngày 5 tháng 3 năm 2017
THÔNG BÁO

Kính gửi : Quý vị Trưởng Thượng,Thân hào Nhân sĩ.
Quý vị Đại Diện các Hội Đoàn, Đoàn thể,Tô chức,lực lượng….
Quý Đồng hương,Thanh niên Sinh Viên Học Sinh
Quý Cơ Quan Truyền thanh,Truyền hình và báo chí.
Kính thưa Quý vị,

Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc của bạo quyền cộng sản Việt Nam sẽ bệ kiến Tổng Thống Hoa Kỳ DONALD TRUMPH tại Thủ đô WASHINGTON ngày Thứ Tư 31 tháng 5 năm 2017.

Nhằm tạo thêm khí thế cho công cuộc chống chế độ cộng sản bạo tàn đang đầy đọa hơn 90 triệu đồng bào trong nước, và đánh động lương tâm nhân dân thế giới, nhất là nhân dân Hoa Kỳ trước những hiểm họa mà những kẻ khuynh tả đang ra sức ngăn cản sự cải cách làm nước Mỹ hùng cường hơn; Ban Đại Diện Cộng Đồng phối hợp với các Hội Đoàn và Hội HO San Francisco tổ chức một cuộc biểu tình tại :

• ĐỊA ĐIỂM : TRƯỚC TÒA TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG
1700 CALIFORNIA AVE SAN FRANCISCO CA 94109
• THỜI GIAN : 11 GIỜ SÁNG NGÀY THỨ TƯ 31 THÁNG 5 NĂM 2017.


• ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG : 08.30 SÁNG NGÀY THỨ TƯ 31/5/2017 – LIÊN ĐOÀN CỬ TRI 1430 TULLY RD # 408 SAN JOSE CA 95122

Trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương tỵ nạn cộng sản, tham gia thật đông để thể hiện quyết tâm chống cộng sản và bày tỏ thái độ tích cực yểm trợ công cuộc đấu tranh đòi TỰ DO-DÂN CHỦ- NHÂN QUYỀN VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ của đồng bào trong nước.

Xin Quý vị ghi tên tham gia với các số điện thoại sau và TRƯỚC 12 GIỜ TRƯA NGÀY 30/5/2017 để có thời gian chuẩn bị phương tiện.Quý vị có xe van xin phụ giúp và gọi cho biết.

Trân trọng.
San Jose ngày 29 tháng 5 năm 2017
Chủ Tịch Phạm hữu Sơn

Liên lạc: TM. Ban Đại Diện
• Phạm hữu Sơn 510-707-4337
• Vũ huynh Trưởng 408-728-2017
• Nguyễn công Khanh 408-694-7543