Matt Mahan

ads header

Breaking News

GSV Cindy Chavez mời đồng hương tham dự cuộc họp VASC

Giám Sát Viên Cindy Chavez đang phát biểu trong buổi công bố bản tường trình tổng kết về Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt tại Quân hạt Santa Clara vào hôm 11/2/2016 tại phòng họp Hội Đồng Giám Sát.
Kính gởi Quí Cộng Đồng,

Tôi kính mời quý vị tham dự cuộc họp của Ủy Ban Chăm Sóc Trẻ Em, Gia Đình, và Người Cao Niên vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Hai 22 tháng 5, tại phòng họp Hội Đồng Giám Sát, số 70 W. Hedding Street, San Jose. Chúng ta sẽ thảo luận về Trung tâm Dịch vụ Người Mỹ gốc Việt (VASC). Quận hạt đã cam kết xây dựng VASC, đã giao đất trên Senter Road và hiện đang lên kế hoạch và thiết kế dự án.

Đây là dịp quan trọng để cộng đồng thể hiện sự ủng hộ đối với VASC và thúc đẩy Quận hạt hoàn thành việc xây dựng càng nhanh càng tốt.

Xin kính chào và chúc sức khỏe.

Cindy Chavez
Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara, Khu Vực 2

----------------------------------------------------

San Jose: Buổi họp ngày 11/2/2016 tại phòng họp Hội Đồng Giám Sát để công bố dự án 30,000 sqft cho Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Việt Nam 
Dear community member -

I invite you to attend the County's Children Families Seniors Committee at 5 PM on Monday, May 22. We will be discussing the Vietnamese-American Services Center (VASC). The County has committed to building the VASC, has committed land on Senter Road and is now planning and designing the project.

It is important for the community to show its support in the VASC and to press the County to complete it as quickly as possible.

Be well

Cindy Chavez
Supervisor, District 2