Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam
P.O. Box 362057, Milpitas, CA 95036
Email: hoidonglienket@gmail.com
Điện Thoại: (604) 788-2211, (408)771-5146, (510) 529-1665

Thư Mời

Tham Dự Phiên Họp Cùng Thảo Luận Về Hiện Tình Đất Nước
Và Phương Cách Yểm Trợ Công Cuộc Đấu Tranh Ở Quốc Nội

Kính gởi :

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
Quý Vị Thân Hào Nhân Sĩ,
Quý Vị Đại Diện Cộng Đồng, Các Hội Đoàn, Tổ Chức,
Quý Đại Diện Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,
Quý Đồng Hương và Anh Chị Em Thanh Niên, Sinh Viên.

Kính thưa Quý Vị,
               
Như quý vị đã biết, Đất Nước chúng ta đang bước vào giai đoạn đen tối nhất của lịch sử:
Chủ quyền quốc gia bị lung lay tận gốc rễ do Bộ Chính Trị đảng CSVN đã trở thành chi bộ của đảng CS Trung Cộng, người Hán đi vào Đất Nước ta như chỗ không người.

Nạn Hán hóa đã phổ cập và hầu như tác động trên mọi lãnh vực: Quốc Phòng, Chính Trị, Kinh Tế, Giáo Dục, Môi Trường, Văn Hóa Xã Hội. Tất cả đang gây băng hoại toàn xã hội.

Từ đầu tháng 3, 2017 vừa qua, Tập Hợp Quốc Dân Việt (THQDV) đã ra đời trong Quốc Nội mà LM Tadeo Nguyễn Văn Lý, người tù nhân lương tâm kiên cường đã là người làm nhiệm vụ nối kết, kêu gọi. THQDV mời gọi mọi người cùng tham gia công cuộc biểu tình toàn diện suốt năm 2017 nhằm tạo áp lực xoay chuyển thời cuộc cứu nguy Tổ Quốc.

Lời kêu gọi nối kết THQDV trước chiến dịch Biểu Tình đồng loạt vào tháng 3, 2017 vừa qua như một lời công bố chính thức trước Quốc Dân về lộ trình tiến hành công cuộc Cứu Nguy Dân Tộc Thoát Trung – Thoát Cộng Sản và thực hiện tiến trình Dân Chủ Hóa Đất Nước.

Kính thưa quý vị,

Trước lời réo gọi thống thiết của Tổ Quốc, Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam cách đây hơn 4 năm đã chào đời tại TP San Jose, nay xin làm một gạch nối mời gọi các Đoàn Thể & Thân Hào Nhân Sĩ tại San Jose & Phụ Cận cùng tham dự một phiên họp để chia sẻ trách nhiệm Cứu Nguy Tổ Quốc với Quốc Dân Việt Nam nói chung và với Tập Hợp Quốc Dân Việt nói riêng.

Phiên họp được tổ chức tại:

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California
111 E. Gish Rd – San Jose, CA 95112
Phone: 408-334-6101

Vào lúc 1:00pm -4:00 pm
Ngày Chủ Nhật 14 tháng 5 năm 2017

Trân trọng kính mời,

Lạc Việt               Phạm Trần Anh                Cao Gia
HĐĐH                  HĐ Định Chế             HĐ Giám Sát
(604)788-2211    (714)332-9243                (209)762-2618

Ghi chú: tại San Jose & phụ cận, quý vị vui lòng liên lạc qua số phone của Anh Nguyễn Trung Cao: 510-529-1665 hoặc  Anh Thái Văn Hòa: 408-771-5146