Matt Mahan

ads header

Breaking News

Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị 46 trưởng công tố viên liên bang từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions 
Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị 46 trưởng công tố viên liên bang từ chức

(VOA) Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions yêu cầu 46 trưởng công tố viên liên bang còn lại từ chính quyền của Tổng thống Obama từ chức ‘để bảo đảm một cuộc chuyển tiếp đồng bộ’, Bộ Tư pháp loan báo ngày 10/3.

Đề nghị của Bộ Tư pháp dưới thời đương kim Tổng thống Donald Trump là một phần của tiến trình thường lệ dù rằng không phải chính quyền mới nào cũng thay thế toàn bộ các trưởng công tố viên liên bang cùng một lúc.

Ông Robert Capers, trưởng công tố viên liên bang ở Brooklyn, là một trong những người cho biết đã nhận được đề nghị từ chức.

Trong thông cáo phổ biến, ông Capers nói ‘Được phục vụ quốc gia, thành phố New York, và cư dân trong quận hạt này gần 14 năm nay là vinh dự lớn nhất đời tôi.’