Matt Mahan

ads header

Breaking News

BắcCali Thông Báo: Tổ chức tưởng niệm ngày Quốc hận 30/4

THÔNG BÁO
V/V: TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4

Chiếu theo tinh thần buổi họp lúc 07.30 giờ tối Thứ Năm ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại Văn phòng Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California số 111 E Gish Rd San Jose CA 95112, với sự hiện diện của các Hội Đoàn, Đoàn thể,Tổ chức và đồng hương, đã đồng thuận quyết định việc Tổ chức TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 như sau :

• ĐỊA ĐIỂM : TIỀN ĐÌNH QUẬN HẠT SANTA CLARA
70 W HEDDING AVE SAN JOSE CA 95110


• THỜI GIAN : TỪ 11AM ĐẾN 
02PM
NGÀY THỨ BẢY 29 THÁNG 4 NĂM 2017.

Trân trọng kính mời Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể,Tổ chức và đồng hương vui lòng đến họp lúc 07.00 giờ tối ngày Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2017 tại KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ 111E. GISH RD SAN JOSE CA 95112 để chúng ta kiện toàn Ban Tổ Chức một lần chót.

Rất mong Quý vị đến họp đông đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo.

San Jose ngày 20 tháng 3 năm 2017
TM.Ban Đại Diện
Chủ tịch Phạm hữu Sơn

Liên lạc :
• Phạm hữu Sơn 510-707-4337
• Vũ huynh Trưởng 408-728-2017
• Nguyễn công Khanh 408-694-75433