Matt Mahan

ads header

Breaking News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết cuộc chuyển giao trật tự

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết một cuộc chuyển giao trật tự

(VOA) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ash Carter, ngày 9/11 cam kết giám sát một cuộc chuyển giao trật tự sang cho chính quyền Trump và ngỏ lời cảm ơn các nhân viên Ngũ Giác Đài đã đứng ngoài những tranh cãi chính trị trong chiến dịch bầu cử Tổng thống 2016.

‘Chúng ta phải tập trung vào nghĩa vụ của mình để đối mặt với các thách thức hiện nay và bất kỳ thách thức nào có thể phát sinh trong thời điểm này,’ ông Carter nhấn mạnh trong một văn thư gửi các nhân viên Bộ Quốc phòng được Reuters trích dẫn.