Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, đình bản PetrotimesThu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, đình bản PetrotimesVietnamnet


Bộ trưởng TT&TT vừa ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập Petrotimes, đồng thời đình bản 3 tháng báo này. 

Chiều nay, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn ký liên tiếp 2 quyết định xử lý kỷ luật liên quan đến báo điện tử Petrotimes.
Cụ thể, thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT02523 thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Tổng biên tập tờ báo này.
Báo Petrotimes có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Phong nộp về Bộ TT&TT trước ngày 12/10.
Đồng thời, Bộ ra quyết định đình bản tạm thời báo điện tử Petrotimes trong thời gian 3 tháng vì báo đã để xảy ra sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm đình chỉ hoạt động.
Sau khi hết hạn đình bản tạm thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản theo quy định của pháp luật về báo chí.
Thúy Hạnh