Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Kính mời Biểu tình & Đêm thắp nến lần thứ 25.

Ðêm Thắp Nến thứ 24 ngày 15 tháng 10 năm 2016. 
San Jose: Kính mời Biểu tình & Đêm thắp nến lần thứ 25.

Trân trọng kính mời quý đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:
Biểu Tình & Ðêm Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

- Ðể phản đối Việt cộng đã tàn nhẫn bác đơn kiện của hàng ngàn đồng bào Hà Tĩnh ruột thịt đang trong cơn đói khổ, lại đi bảo vệ công ty Formosa của Tàu.

- Ðể phản đối Việt cộng mới bắt giam vô cớ Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

- Ðể hổ trợ 18 ngàn đồng bào Kỳ Anh đã biểu tình sáng ngày 2/10/2016, trước cổng chính của Formosa, đòi hỏi được bồi thường thỏa đáng.

- Ðể yêu cầu đưa Formosa ra tòa án, đòi bồi thường thỏa đáng những tổn hại môi trường và kinh tế cho dân tộc Việt Nam

- Ðể phản đối công an Cộng sản đàn áp dã man, chà đạp nhân quyền của đồng bào ruột thịt.

Thời gian: 6PM - 8PM, thứ Bảy, ngày 22 tháng 10, 2016.
Ðịa điểm: San Jose City Hall, 200 E. Santa Clara St, San Jose, California.

Liên lạc Nhóm Anh Em Thiện Chí, Ðêm Thắp Nến San Jose:

- Hội Phụ nữ vì Nhân quyền VN - WFHR. Phone: 408-386-3390
- Hội Phụ nữ Âu Cơ. Phone: 408-806-7509
- Trần Song Nguyên. Phone: 408-439-4629
- Nguyễn Ðình Lê. Phone: 408-666-6553
- Trần Long. Phone: 408-515-2797

---------------------

Dưới đây là một số hình ảnh Ðêm Thắp Nến thứ 24 ngày 15 tháng 10 năm 2016.

vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us


25th Rally and Candlelight Vigil: To Support Formosa’s Victims in Vietnam.

We cordially invite you to join us in the 25th Rally and Candlelight Vigil to support and raise awareness of the mass fish death and ocean being polluted by the steel plant Formosa Plastics Corporation in Ha Tinh, Vietnam.

- Call on the Vietnamese authorities to stop harassment the Formosa’s victims and to support them in suing Formosa.
- Support 18,000 people protested in the morning of 10/2/2016 in front of Formosa main gate to demand a fair compensation.
- Support Formosa’s victims in seeking justice and having a fair trial in court
- Call on the Vietnamese government to release Blogger Nguyen,Ngoc Nhu Quynh also known as Mother of Mushroom, immediately.
- Call on the Vietnamese authorities to stop intimidated, harassed, physical abused the dissidents and protesters who raise voices for human rights and safe environment in Vietnam.

Time: Saturday, Oct. 22, 2016 at 6-8 PM
Location: San Jose City Hall - 200 E. Santa Clara St. San Jose, CA. 95113.

Contacts The Thanh Nien Thien Chi Group:
- Women for Human Rights in VN - WFHR. 408-386-3390
- Federation of Vietnamese Au Co Women. 408-806-7509
- Tran, Song Nguyen. 408-439-4629
- Nguyen, Dinh Le. 408-666-6553
- Tran, Long. 408-515-2797.
------