Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cáo Phó: Bà Trần Văn Chơn từ trần ngày 9-7-2016 tại San Jose

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:
Vợ, Mẹ, Chị, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là:

 Bà TRẦN VĂN CHƠN
Nhủ Danh: LÂM THỊ LOAN

 Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1927 tại Sài Gòn,Việt Nam
Tạ thế ngày 9 tháng 7 năm 2016 tại San Jose, CA
( Nhằm ngày 6 tháng 6 năm Bính Thân )

 Hưởng Thọ 90 Tuổi

 Tang lễ sẽ được cử hành tại Oak Hill Memorial Park
300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125. Tel: (408)297-2447

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG
Thứ Bảy ngày 16 tháng 7 năm 2016
- 01:00 PM- 02:00 PM:  Lễ Nhập Quan và Phát Tang
- 02:00 PM – 09:00 PM:  Thăm Viếng
Chủ Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2016
- 09:00 AM –11:00 AM:  Lễ Tế Điện
- 11:00 AM – 01:00 PM:  Thăm Viếng
- 02:30 PM    Lễ Di Quan, Hạ Nguyệt

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 Chồng:  Trần Văn Chơn    San Jose, CA
Trưởng Nam: Trần Minh Chánh, vợ và các con  Westminster, CA
Thứ Nam: Trần Minh Trực, vợ và các con  Milpitas, CA
Thứ Nam: Trần Minh Trung, vợ và các con  San Jose, CA
Trưởng Nữ: Trận Lệ Cúc, chồng và các con  Vancouver, Canada
Thứ Nữ: Trần Thị Đào, chồng và các con  San Jose, CA
Thứ Nam: Trần Minh Thành, vợ và con   San Jose, CA
Thứ Nam: Trần Minh Tâm, vợ và các con  Newark, CA
Thứ Nữ: Trần Thị Lệ Trang, chồng và các con  San Jose, CA
Thứ Nam: Trần Minh Đạo, vợ và các con  Antioch, CA
Thứ Nữ: Trần Thị Hằng Nga, chồng và các con San Jose, CA
Em:  Lâm Văn Ngân, vợ và các con  Perth, Australia
Em:  Lâm Thị Báu     Sài Gòn, Việt Nam
Em:  Lâm Văn Long, vợ và các con  San Jose, CA
Em:  Lâm Thị Bạch Tuyết, chồng và các con Sài Gòn, Việt Nam

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
Xin Miễn Phúng Điếu

Liên lạc tang gia: (408)828-6291 hoặc (408)966-8657