Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đối phó với lệnh cưỡng chế tháo dỡ chùa Liên Trì.Đối phó với lệnh cưỡng chế tháo dỡ chùa Liên Trì.

Những bức ảnh tại chùa Liên Trì ngày 23/6/2016. Ấm áp tình đoàn kết tương trợ chùa Liên Trì tai qua nạn khỏi.
Nhiều ACE đấu tranh đã có mặt sẵn sàng yểm trợ đối phó với lệnh cưỡng chế tháo dỡ chùa Liên Trì.

Hòa Thượng Thích Không Tánh cảm ơn tất cả mọi người quan tâm, hỗ trợ chùa, nhất là các chức sắc, anh chị em khắp nơi đã đến giúp chùa bình an hôm nay .

Chùa Liên Trì tạm thời bình an

Tin: fb Nguyễn Thiện Nhân
Hong Thai Hoang - video 
Khi đến Chùa, HTH không hề biết có nhiều dân oan mất đất đã đến đây cùng góp sức bảo vệ chùa. Cuộc phỏng vấn ngắn với 1 số dân oan và HTH cũng xin trích 100 USD hỗ trợ 7 người phụ nữ dân oan tư Bến Tre lên.