Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nghệ An Biểu Tình Vì Môi Trường Thành Công


Inline image 1
 
Mọi con mắt đều tập trung và hối tiếc vì hàng chục người đã bị bàn tay tanh máu bóp nghẹt trong cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn.
 Inline image 2
Dù ít được chú ý hơn nhưng ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, cuộc tuần hành với quy mô lên tới khoảng 1200 người đã diễn ra thành công tốt đẹp ở giáo xứ Phú Yên, giáo phận Vinh.
Inline image 3

Hàng ngàn người xếp thành hai hàng diễu hành trong trật tự vừa đi vừa ca hát, cầu nguyện và hô khẩu hiệu, kết hợp với đầy đủ băng rôn biểu ngữ hiệp thông với nạn nhân thảm họa môi trường và Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đang bị báo đài nhà nước vu khống.
Inline image 4

Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam và toàn thể giáo xứ Phú Yên muốn gửi đến thông điệp qua các băng rôn rằng "biển chết, dân sống thế nào?" và "bảo vệ môi trường là mệnh lệnh của lương tâm", "chúng con đồng hành cùng với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp" và quyết tâm "bảo vệ môi trường, giống nòi và đất nước Việt Nam"
Inline image 5

Có lẽ không phải là kiêu ngạo, nhưng xin các nhà hoạt động hãy đến những nơi này để học hỏi kinh nghiệm tổ chức. :)