Matt Mahan

ads header

Breaking News

Mời đồng hương theo dõi kết quả bầu cử ở phở Quế Hương


THƯ MỜI THEO DÕI KẾT QUẢ BẦU PHIẾU SƠ BỘ
DÂN BIỂU TIỂU BANG, ĐỊA HẠT 27
(THỨ BA 07/06/2016, 7PM-10PM)

Kính thưa:

- Quý vị Lãnh đạo Tôn giáo và Hội đoàn,
- Quý cơ quan Truyền thông Báo chí.
- Quý thân hào nhân sĩ,
- Qúy mạnh thường quân,
- Quý thân hữu,
- Quý cử tri ủng hộ,

Thay mặt Anh Chị Em trong Ban Vận Động tranh cử, tôi xin cảm tạ tất cả những yểm trợ về mặt tài chánh, thời giờ, công sức, tinh thần và lá phiếu của quý vị và cử tri trong Điạ Hạt 27.

Thứ Ba ngày 7 tháng 6 là "Election Day" - Ngày Bầu cử. Xin kính mời quý vị bỏ chút thời giờ đến điạ điểm sau đây để cùng chia sẻ và theo dõi kết quả của cuộc bầu phiếu sơ bộ.

Thời gian: Ngày 7 tháng 6 năm 2016
Từ 7:00 PM đến 10 PM

Đia điểm: Phở Quế Hương
3210 S White Rd, San Jose, CA 95148

Trân trọng,
Đỗ Thành Công, MBA
ƯCV Dân biểu Tiểu Bang CA, Địa Hạt 27
Tel: 408 386 3390, 408 826 2320