Matt Mahan

ads header

Breaking News

TS Nguyễn Xuân Diện gởi thư đến Hội đồng bầu cử Quốc Gia

TS. Nguyễn Xuân Diện
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người tự ứng cử ĐBQH khóa 14 vừa qua đã có 2 buổi lấy ý kiến cử tri tại nơi làm việc và địa phương cư trú. Ông cho rằng kết quả kiểm phiếu không minh bạch nên gởi thư đến Hội đồng bầu cử Quốc Gia để phản đối các sai phạm và không công nhận kết quả bỏ phiếu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI

Kính gửi:

- Hội đồng Bầu cử Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;

Đồng kính gửi:

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm;
- UBND Phường và Ủy ban MTTQ VN Phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội;

Tôi là NGUYỄN XUÂN DIỆN; số CMTND: 011293117; Địa chỉ: Phòng 201, Nhà B8 Khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tôi là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đến nay, đã có hai hội nghị cử tri đối với tôi tại nơi làm việc (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) và nơi cư trú (Tổ dân phố).Tại hai nơi này, Hội nghị cử tri đã diễn ra có nhiều sai phạm, thậm chí sai phạm rất nghiêm trọng.

A. CÁC SAI PHẠM Ở 2 HỘI NGHỊ CỬ TRI

1.Tại hội nghị cử tri ở cơ quan công tác:

1.1. Hội nghị do Ông Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng chủ trì. Ông Nguyễn Tuấn Cường đã chỉ đạo Bà Trương Thị Thủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đọc trước hội nghị 02 đơn tố cáo; của ông Nguyễn Đình Thắng ở 72 Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và của ông Hoàng Đức Đồng ở Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã gửi công văn đến Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam để hỏi ý kiến và xác minh về các nội dung trong đơn.

Việc làm này là trái thẩm quyền của cơ quan công tác của ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội. Việc giải quyết đơn tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Ủy ban Bầu cử (theo điểm h, khoản 1 của Điều 23 Luật Bầu cử 2015).

Trong quy định của Luật Bầu cử (Điều 45) và Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 quy định chi tiết và hướng dẫn về hội nghị cử tri không có một từ nào về tố cáo.

Như vậy, việc đưa “đơn tố cáo” vào hội nghị cử tri là vi phạm nghiêm trọng Luật Bầu cử và Luật Tố cáo hiện hành.

1.2. Ông Nguyễn Tuấn Cường chủ trì hội nghị và tự đề ra nội quy: "Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm" mà không xin ý kiến Hội nghị. Đây là hành vi vi phạm Quyền con người và trái với hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri.

1.3. Ông Nguyễn Tuấn Cường chủ trì hội nghị và tự cử ra Thư ký hội nghị và đến khi bầu thì tự cử danh sách 3 người vào Ban Kiểm phiếu mà không xin ý kiến Hội nghị.

1.4. Việc kiểm phiếu được diễn ra không công khai, không minh bạch. Trái với hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri.

2.Tại hội nghị cử tri ở cư trú:

Hội nghị do Bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch UBND Phường và Ông Phạm Ngọc Kết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Kim Liên chủ trì.

2.1.Ông Phạm Ngọc Kết chủ trì hội nghị và tự đề ra nội quy: "Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm" mà không xin ý kiến Hội nghị. Đây là hành vi vi phạm Quyền con người và trái với hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri.

2.2.Biên bản cuộc họp chỉ ghi ý kiến của cử tri mà không ghi ý kiến của ứng cử viên. Tôi đã phản đối biên bản này, và chủ trì hội nghị đã yêu cầu thư ký hội nghị bổ sung.

2.3. Việc kiểm phiếu được diễn ra không công khai, không minh bạch. Trái với hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri.

B. YÊU CẦU:

Tôi phản đối các sai phạm và không công nhận kết quả kiểm phiếu của 02 Hội nghị cử tri nói trên. Tôi yêu cầu Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội giải quyết đơn này và xử lý theo luật định, đồng thời thông báo bằng văn bản tới tôi.

Địa chỉ: Nguyễn Xuân Diện

Phòng 201, Nhà B8, Khu tập thể Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: …………….

Hà Nội, Ngày 10 tháng 04 năm 2016

Người làm đơn

https://www.danluan.org