Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Báo Biểu Tình tại Austin 4/28/2016

Vietnamese American Community of Greater Dallas
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận
A Non Profit Organization 501©-(3) - 3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044 – Tel.:972.666.1168Thông Báo và Thư Mời tham dự

Biểu Tình tại Austin 4/28/2016 

Kính gửi:
- Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần, Tôn Giáo Việt Nam
- HĐ Cố Vấn CĐNVQG Dallas
- Giám sát Lê Quang Sinh CĐNVQG Dallas
- Toàn thể các Hội Đoàn, Đoàn Thể Cựu Chiến Sĩ, Cán Bộ, nhân viên Chính Quyền VNCH tại DFW
- Toàn thể các Hội Đoàn, Đoàn Thể Người Việt đang sinh hoạt tại DFW
- Quý Đại Diện Truyền Thông Báo Chí
- Quý Đồng Hương đang cư ngụ tại Dallas Fort Worth và Các Vùng Phụ Cận

Kính thưa Quý Vị:

Thư Viện LBJ Presidential Library tại ĐH UT Austin sẽ tổ chức một cuộc hội luận thượng đỉnh về Chiến Tranh Vietnam trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 4 sắp đến. 3 diễn giả chính sẽ là Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, đương kim Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry, và Đại Sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh. Thành phần tham dự ngoài một vài người Việt Nam như Ông Hubert Võ, Nick Út, đa số là những người Hoa Kỳ phản chiến.

Để nói lên tiếng nói của Nguời Việt Quốc Gia, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Các Vùng Phụ Cận quyết định sẽ tổ chức một cuộc biểu tình từ 12:00 PM đến 4:00PM ngày 28 tháng 4 (ngày Phạm Quang Vinh sẽ là diễn giả chính) tại trước thư viện LBJ.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Các Vùng Phụ Cận xin trân trọng kêu gọi quý đồng hương đang sống tại DFW tham gia cuộc biểu tình này. Chúng tôi sẽ thuê xe Van để chuyên chở quý vị nào không lái xe đươc.

Để trang trải chi phí thuê xe Van (300 tiền thuê, 100 tiền xăng, 100 tiền ẩm thực và nước uống cho 15 chổ ngồi), xin quý đồng hương đóng góp $20.00 cho mỗi vị tham gia. CĐ sẽ đóng góp phần còn lại.

Nếu quý đồng hương cần phương tiện chuyên chở, kính mong quý đồng hương ghi tên trước ngày 4/25/2016.

Ghi tên: Liên lạc Bà Lê Lam Ngọc ĐT 214-342-8688 - Email: lelamngoc2012@yahoo.com
Ông Huỳnh Minh ĐT 469- 396- 5091
Địa điểm tập họp: Trụ Sở CĐ Dallas – 3221 Beltline Rd, Garland TX 75044
Lúc 7:30AM ngày 28 tháng 4, năm 2016.

Xin trân trọng kính báo và kính mời Quý Vị tham dự.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị

Phạm Quang Hậu
Chủ Tịch