Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lần đầu tiên giấy bạc $20 của Mỹ có hình phụ nữ

Bà Harriet Tubman. (Hình: Wikipedia)
Lần đầu tiên giấy bạc $20 của Mỹ có hình phụ nữ 

WASHINGTON, DC (AP) – Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hôm Thứ Tư loan báo trên tờ giấy bạc $20 mới, hình Tổng Thống Andrew Jackson, sẽ được thay thế bằng hình bà Harriet Tubman, một phụ nữ hoạt động dân quyền cuối thế kỷ 19.

Như vậy, lần đầu tiên kể từ hơn 100 năm có hình phụ nữ trên đồng tiền Mỹ. Harriet Tubman (1822-1913) là nhà hoạt động chống nô lệ và từng làm gián điệp cho quân đội liên bang trong thời gian Nội Chiến Nam-Bắc 1861-1865.

Trái với dự tính trước kia, Bộ Ngân Khố sẽ không thay thế hình nhà lập quốc Alexander Hamilton bằng hình một phụ nữ, trên tờ giấy bạc $10.

Năm ngoái, Bộ Trưởng Ngân Khố Jack Lew cho biết kế hoạch thay thế hình ông Hamilton, bộ trưởng ngân khố thứ nhất của nước Mỹ, bằng hình một phụ nữ chưa xác định là ai.

Tuy nhiên, kế hoạch này bị phản đối mạnh mẽ trong dư luận và đồng $10 sẽ không có thay đổi. (HC)