Matt Mahan

ads header

Breaking News

GSV Cindy Chavez: Tiệc Mừng Tết - Xuân Bính Thân 2016

Áp-phích của Tiệc Mừng Tết - Xuân Bính Thân 2016 Và Công Bố Bản Tường Trình Tổng Kết về Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt
Tiệc Mừng Tết - Xuân Bính Thân 2016 
Và Công Bố Bản Tường Trình Tổng Kết 
về Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt

Kính Gởi Cư Dân Trong Quận Hạt Santa Clara,

Tôi và Giám Sát Viên Dave Cortese kính mời quý vị hãy tham dự phiên họp tường trình bản kết quả và diễn tiến sắp tới về Việc Ngiên Cứu Thăm Dò và Định Lượng của Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt vào Ngày 11 Tháng Hai, 2016 tại Phòng Họp của Hội Đồng Giám Sát tọa lạc tại số 70 đường West Hedding, tiếp theo sau đó là Chương Trình Đón Mừng Xuân Tết Bính Thân.

Văn Phòng của Ban Chấp Hành Quận Hạt và các nhân viên từ các Cơ Quan của Quận Hạt Santa Clara trực thuộc lo về việc nghiên cứu, thăm dò ý kiến và định lượng Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt sẽ tường trình kết quả tổng kết của cuộc nghiên cứu và thăm dò về Trung Tâm và những diễn tiến sắp tới.

Ngay sau Phiên Họp Tường Trình Bản Tổng Kết về Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt, chúng ta sẽ đón mừng Năm Mới Bính Thân với thức ăn và chương trình Văn Nghệ.  Kính mời Quý Vị hãy  tham gia cùng chúng tôi, gặp gở các nhân viên và các người lảnh đạo của những cơ quan thuộc quận Hạt Santa Clara và biết thêm về những chương trình và chúng tôi đang thực hiện.


Phiên họp tường trình bản kết quả và diễn tiến sắp tới về Việc Ngiên Cứu Thăm Dò và Định Lượng của Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt
&
Chương Trình Đón Mừng Xuân- Tết Bính Thân của Quận Hạt Santa Clara
Ngày 11 Tháng Hai Năm 2016, lúc 5:00 đến 8:30 giờ tối.
 tại Phòng Họp của Hội Đồng Giám Sát
70 West Hedding, San Jose, CA 95110

Đậu xe miễn phí tại những bãi đậu xe của quận hạt.  Xin quý vị vui lòng liên lạc và giữ chổ trước :
Vân Lan Trương, số điện thoại 408-299-5025, vanlan.truong@bos.sccgov.org
hoặc:
Thế-Vũ Nguyễn, số điện thoại 408-299-5030, the-vu.nguyen@bos.sccgov.org

Xin xem tờ thông báo về chương trình nói trên ở phần sau.   Tôi hy vọng rằng Quý Vị cùng gia định sẽ tham dự cùng chúng tôi!

Trân trọng,

Cindy Chavez,
Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara, Khu Vực 2

--------------------------------------------------------------


Dear Neighbor:

Supervisor Cortese and I invite you to join us at the Sixth Vietnamese American Service Center Stakeholder Session where we will present our final report and next steps on February 11, 2016 in the Board Chambers located at 70 West Hedding Street, followed by the Santa Clara County Lunar New Year Celebration.

The Office of the County Executive and staff from the Santa Clara County departments who led these efforts will present the preliminary findings of the Vietnamese American Service Center Stakeholder Assessment and our next steps.

Immediately following the final report out, we will be ringing in the Year of the Monkey with food, music, performances and giveaways. Come celebrate with us, meet the staff and leaders of various county departments and learn more about what our offices have been working on.

Vietnamese American Service Center Final Report
&
Santa Clara County Lunar New Year Celebration
February 11, 2016 at 5:00 – 8:30 pm
Board of Supervisors Chambers
70 West Hedding, San Jose, CA 95110.

Parking is free in the county lots. Please RSVP by contacting:
Van Lan Truong at (408) 299-5025, vanlan.truong@bos.sccgov.org
or
The Vu Nguyen (408) 299-5030, the-vu.nguyen@bos.sccogov.org

See below for the event flyer. I hope that you and your family will be able to join us!

Be well,

Cindy Chavez