Matt Mahan

ads header

Breaking News

Úc: Cờ vàng được công nhận ở thành phố Maribyrnong.

Cộng Đồng NVTN reo mừng trong Hội Trường của Thị Sảnh khi Hội đồng thành phố Maribymong tuyen bố công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Lá Cờ đại diện cho người Việt Nam tại thành phố này
CSVN phản ứng giận dữ trước việc cờ vàng được công nhận ở Maribyrnong, Úc

CSViệt Nam mô tả việc Hội đồng Thành phố Maribyrnong ở Victoria thông qua nghị quyết công nhận cờ vàng của VNCH là việc làm sai trái và yêu cầu hủy bỏ.

Trong một tuyên bố gởi cho SBS qua điện thư, Tòa Đại sứ CHXHCN Việt Nam ở Canberra gọi đây là một việc làm “xúc phạm”.

“Việc Hội đồng Thành phố Maribyrnong thông qua nghị quyết liên quan tới cờ vàng, cờ của một chế độ đã không tồn tại hơn 40 năm qua, là việc làm xúc phạm lòng tự trọng của nhân dân Việt Nam.”

“Hành động này cũng đi ngược lại xu thế phát triển của quan hệ đối tác toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Australia.”

“Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ duy nhất đại diện cho nước Việt Nam độc lập, thống nhất, được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng.” “Chính phủ Australia đã chính thức công nhận lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 26/02/1973.”

“Việt Nam yêu cầu Hội đồng Thành phố Maribyrnong hủy bỏ nghị quyết sai trái này và Chính phủ Australia có các biện pháp thích hợp không để các hành động tương tự tái diễn.”

Những người trong CĐNVTD Victoria vận động cho chuyện này nói với SBS họ hy vọng Hội đồng Thành phố Maribyrnong không đảo ngược nghị quyết trước sức ép chính trị.

DI SẢN CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN

Hôm 20/10 các nghị viên của Hội đồng thành phố đã biểu quyết, với tuyệt đại đa số, thông qua nghị quyết ghi nhận sự đóng góp to lớn trong suốt 40 năm qua của người Việt, và chính thức công nhận lá cờ vàng.

Thị trưởng Thành phố Maribyrnong, ông Nam Quách nói với SBS rằng lá cờ vàng mang nhiều ý nghĩa đối với nhiều người Việt ̣tỵ nạn ở Úc và họ đã vận động trong suốt nhiều năm qua để nó được chính thức công nhận đó là lá cờ đại diện cho họ.

“Lá cờ vàng… để cho rõ ràng, không phải là một lá cờ có chủ quyền, nhưng đó là biểu tượng của bản sắc, và đặc biệt là bản sắc của người Úc gốc Việt và kinh nghiệm tỵ nạn của họ.”

“Người ta đã rời đất nước của họ trong hoàn cảnh đau thương và khó khăn như vậy, và nguyện vọng của họ, không chỉ chạy trốn sự đàn áp mà còn là đi tìm những giá trị dân chủ và tự do.”

“Đó là một ý nghĩa quan trọng của lá cờ vàng đối với rất nhiều người ở đây,” Thị trưởng Nam Quach nói.
Hội đồng Thành phố Maribyrnong nay cho phép thượng cờ vàng trong những dịp lễ lạc của người Việt ở những địa điểm thích hợp.

Đây là thành phố thứ nhì ở Úc nhìn nhận lá cờ của VNCH là di sản của người Việt tỵ̣ nạn cộng sản.

Kể từ năm 2004, Hội đồng Thành phố Fairfield ở Sydney, nơi có đông đảo người Việt nhất nước Úc, cho phép tổ chức CĐNVTD NSW làm lễ tưởng niệm và thượng kỳ Úc và VNCH vào những ngày lễ ANZAC Day (25/4), Ngày 30 Tháng 4, Ngày Quân Lực VNCH (19/6), Vietnam Veterans Day và Chiến Thắng Long Tân (18/8), và Tết Nguyên Đán.

Ngưòi gửi ; Patrick Willay- SBS
Ngày 2015.10.25