Matt Mahan

ads header

Breaking News

Khắp nơi tổ chức: Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Tổng Thống Đệ I VNCH Ngô Đình Diệm (3/1/1901 - 2/11/1963)
Vị Tổng Thống đã sáng lập Việt Nam Cộng Hòa
Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng Quân Dân Cán Chánh VNCH đã Vị Quốc Vong Thân

- Mỹ
1. Tiểu Bang Georgia:
Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2015 tại Hội Trường: 4500 Satellite Blvd, Duluth – GA 30096 (Xem chi tiết)

2. Tiểu Bang Arizona:
Lễ Tưởng Niệm Nhà Chí Sĩ Ngô Đình Diệm, vị Tổng Thống tiên khởi sáng lập ra nền Đệ I Việt Nam Cộng Hòa, người đã hy sinh quên mình phục vụ cho lý tưởng Dân Chủ và Tự Do (2/11/1963 - 2/11/2015), do hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức. Địa điểm: Sun Trees Center - 4120 N. 20th Street, Phoenix, AZ 85016. Ngày Chủ Nhật, 1/11/2015 vào lúc 5:00 PM - 6:30 PM  (Xem chi tiết)

3. Tiểu Bang Massachusetts:
Lễ kỷ niệm ngày thành lập Việt Nam Cộng Hòa (ngày 26 tháng 10 năm 1956) và lễ giỗ lần thứ 52 của vị sáng lập - Tổng Thống Ngô Đình Diệm được long trọng tổ chức tại: Thời gian: Đúng 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, 24 tháng 10 năm 2015. Địa điểm: Hội Trường Nhà Thờ St. Gregory, 2214 Dorchester Ave, Dorchester, MA 02124 (Xem chi tiết)

4. Tiểu Bang California:
Lễ Tưởng Niệm Chí Sĩ Ngô Đình Diệm, Vị Tổng Thống Đầu Tiên và là người khai lập nền Cộng Hòa Việt Nam. Điểm khách quan đồng nhất mà chúng ta thấy được là trong thời kỳ đấu tranh đòi độc lập, tự chủ của quốc gia, cũng như suốt 9 năm cầm quyền; Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một người thực tâm yêu nước, liêm chính và quyết tâm bảo vệ tinh thần quốc gia dân tộc dù phải hy sinh mạng sống. Thời Gian: Chủ Nhật, Ngày 01/11/2015
từ 10:00 AM đến 3:00 PM. Địa Điểm: 1141 East William Street, San Jose, CA 95116 (Xem chi tiết)

5. Tiểu Bang Missouri:
Lễ Cầu Nguyện nhân Nhân ngày giỗ lần thứ 52 (2-11-63) – (2-11-15) Linh hồn J.B. Cố Tổng Thống Ngô đình Diệm, Linh hồn Giacôbê cố vấn Ngô đình Nhu, cùng các Quân Dân Dân Cán Chính đã vị Quốc vong thân.
Vào 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 1-11-2015
Tại Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
3900 Meramec St. Saint Louis, MO 63116 (Xem chi tiết)

6. Tiểu Bang Minnesota:
Lễ Giỗ thứ 52 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa, cầu nguyện, và tưởng niệm các anh linh tử sĩ VNCH hy sinh gìn giữ quê hương dân tộc Việt Nam.
Thánh Lễ lúc 11 giờ Sáng
Thứ 7, ngày 31 tháng 10, năm 2015
Tại nhà thờ Saint Columba, 1327 Lafond Ave., Saint Paul, MN 55104 (Xem chi tiết)

7. Tiểu Bang Texas:
Trong tinh thần tri ân và tưởng nhớ đến vị Tổng Thống tiên khởi đã sáng lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, cùng các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh mạng sống để xây dựng tổ quốc và bảo vệ chủ quyền quốc gia, Lễ Tưởng Niệm sẽ được trang trọng tổ chức vào lúc 2 giờ trưa (1:00 - 2:00 trưa tiếp tân) Chủ Nhật ngày 1/11/2015 tại GATHERING HALL (Trong khu chợ Hongkong) 2615 West Pioneer Pkwy, Grand Prairei, TX 75051 (Xem chi tiết)

8. Tiểu Bang California:
Lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm từ 4pm-6pm, Chúa Nhật 1/11/2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 14180 All American Way, Westminster, CA 92683 (Xem chi tiết)

9. Tiểu Bang California (4 địa điểm):
Nhân Lễ giỗ lần thứ 52 (2/11/1963 - 2/11/2015) của Cố Tổng Thống Gioanbaotixita Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Giacôbê Ngô Đình Nhu, Tổ Chức Lương Tâm Công Giáo sẽ xin Lễ cầu nguyện chung cho Cố Tổng Thống và bào đệ Cố Vấn Chính Trị của Người.
Theo lịch trình như sau:
- Nhà thờ St. Francis Cabrine (TP. Campbell) thánh lễ 6:45 chiều Thứ Bảy 31/10/2015
- Nhà thờ St. Maria Goretti (TP. San Jose) thánh lễ 8:00 sáng Chúa Nhật 01/11/2015
- Nhà thờ Chúa Ba Ngôi (TP. San Jose) thánh lễ 3:45 chiều Chúa Nhật 01/11/2015
- Nhà thờ St. Martin (TP. Sunnyval) thánh lễ 5:00 chiều Chúa Nhật 01/11/2015(Xem chi tiết)

- Úc Châu
1. Queensland:
Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 52 và Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Tổng Thống và Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã “Vị Quốc Vong Thân”. Lễ Tưởng Niệm này để nói lên lòng yêu thương và kính trọng đối với Cố Tổng Thống và Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh cho Quê Hương và Dân tộc. Tại Thánh Đường St Mark. Inala
71 Lilac St. INALA – QLD 4077
Vào lúc 9.00 am (sáng) Thứ Bảy 31/10/2015 (Xem chi tiết)

2. New South Wales:
Thánh Lễ Giỗ thứ 52 Cố Tổng Thống Gioan Baotixita NGÔ ĐÌNH DIỆM và BÀO ĐỆ. Đồng thời, cầu nguyện cho các linh hồn DÂN QUÂN CÁN CHÍNH và QUÂN ĐỘI ĐỒNG MINH đã hy sinh để bảo vệ VNCH. Lúc 01:00 chiều, ngày Thứ BẢY, mồng 7 tháng 11 năm 2015. Tại Thánh Đường Our Lady of  the Rosary Parish, Fairfield. Số 18, Vine Street, Fairfield NSW 2166. (Xem chi tiết)

- Đức Quốc
1. Frankfurt:
Lễ giỗ lần thứ 52 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và tưởng niệm các Quân Dân Cán Chính VNCH đã Vị Quốc Vong thân. Tổng Thống chính danh, tài năng, đức độ và bào đệ ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu cùng các Quân Dân Cán Chính VNCH đã nằm xuống vì lý tưởng Tự do & Dân chủ. Địa điểm: Thứ Bẩy ngày 31 tháng 10 năm 2015 từ 14 giờ 00 đến 23 giờ 00. Tại: St. Lioba Ben-Gurion Ring 16a-60437 Frankfurt am Main (Xem chi tiết)

2. Mönchengladbach:
Lễ giỗ lần thứ 52 Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm. Cuộc binh biến 01.11.1963 được xem là một trong những biến cố đã sát hại một Vị lãnh đạo quốc gia đầy tâm huyết và tài đức, để rồi biến cố ấy đã trở thành một trong những nguyên nhân đưa đẩy Dân Tộc tới ngày tang thương 30 tháng 04 năm 1975.

"Ai chết cho quê hương, sống muôn đời." (danh ngôn)

Thời gian và địa điểm: 15 giờ 00, thứ bảy 31.10.15 tại St. Johannes, Urfstr. 214, 41239 Mönchengladbach (Xem chi tiết)

- Pháp Quốc
1. Paris:
Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Nhị Vị Anh Hùng Tổng Thống J.B. NGÔ ĐÌNH DIỆM và bào đệ Cố Vấn GIACÔBÊ NGÔ ĐÌNH NHU, cùng các Quân Dân Cán Chính VNCH đã vị quốc vong thân. Địa điểm: Ngày Lễ Chư Thánh, Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2015, vào lúc 15 giờ 00. Tại: 1, Place du Cardinal Amette, Paris XV
METRO: DUPLEIX
(Xem chi tiết)
(còn bổ túc...)
lienlachoilatraloi@gmail.com
http://hoilatraloi.blogspot.com/2015/10/my-uc-uc-thu-moi-thong-bao-le-tuong.html