Matt Mahan

ads header

Breaking News

Gặp Gỡ & Tâm Tình Với Hai NV Nguyễn Mạnh & Nguyễn Tâm

Từ trái: Hai Nghị Viên Nguyễn Mạnh & Nguyễn Tâm (Ảnh Mỹ Lợi)
Thư Mời

Gặp Gỡ &Tâm Tình Với Hai Nghị Viên
Nguyễn Mạnh & Nguyễn Tâm

Trân Trọng Kính Mời Quý Hội Đoàn & Lãnh Đạo Cộng Đồng

Đến tham dự buổi gặp gỡ và tâm tình cùng với hai Nghị viên Nguyễn Mạnh &Nguyễn Tâm vào thời điểm như sau:

Ngày: Chủ Nhật 16 tháng 8, 2015
Giờ: 11:00 – 1:00 PM
Tại: Tully Library Community Meeting Room
880 Tully Road, San Jose, CA 95111

Nhằm chia xẻ một số thông tin về tiếng nói và quyền lợi của cộng động người Việt, và lắng nghe các ý kiến đóng góp của qúy vị nhằm đem lại kết quả tốt đẹp cho các mục tiêu chung của cộng đồng chúng ta.

Rất mong được gặp gỡ đông đảo và đón nhận nhiếu ý kiến đóng góp của quý vị để giúp cho chúng tôi thực thi những nguyện vọng chính đáng của cộng đồng chúng ta.

Trân trọng kính mời,

Nghị Viên Nguyễn Mạnh D-4                        Nghị Viên Nguyễn Tâm D-7
408-535-4904                                                 408-535-4907

(*) Có giải khát nhẹ.