Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Báo: Kế hoạch Tổng Tuyệt Thực của trên 15 quốc gia


Thông báo kết quả buổi họp ngày 09 tháng 7 năm 2015

Trong mục đích tiếp nối chiến dịch WE ARE ONE qua giai đoạn 2 nhằm hưởng ứng một cuộc tuyệt thực trên toàn cầu để vận động Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam năm 2015, đồng thời cũng để cảm thông và tranh đấu đòi hỏi trả tự do cho những nhà yêu nước đấu tranh đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Một cuộc họp giửa các Tổ Chức, Hội Đoàn ở Bắc California vào lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 7 năm 2015 tại Thư Viện Tully, San Jose đã diễn ra một cách tích cực và sôi nổi. Kết quả buổi họp được đúc kết như sau:

1) Phương cách tổ chức:
- Phối hợp cả 3 sinh hoạt: Tuyệt Thực + Thắp Nến + Ca Nhạc Đấu Tranh.

2) Thành lập Ban Tổ Chức:
- Trưởng Ban: Chị Ngân Tiên -Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Cho Việt Nam.
- Phó Trưởng Ban: Chị Phạm Thiên Thanh -Phụ Nữ Âu Cơ.
- Điều Hành Tổng Quát: Ông Mai Khuyên -Khu Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị Bắc Cali.
- Ban Y Tế: Ông Triệu Hà -Hội Điạ Phương Quân/Nghĩa Quân Bắc Cali. (Sẽ mời 1 Bác Sĩ)
- Ban Văn Nghệ: Cô Thái Hằng -Biệt Đoàn Văn Nghệ Mê Linh.
- Truyền Thông Báo Chí: Anh Trần Long -Việtlist.
- Nước uống: Chị Đặng Sương -Hội Phụ Nữ Hải Ngoại Bác Cali (Cộng Đồng xuất quỹ)
- An Ninh/Trật Tự: Nhờ các Hội Đoàn Quân Đội/Cảnh Sát.
- Nhu cầu vệ sinh: tuỳ theo điạ điểm tổ chức ấn định trong cuộc họp tới

3) Thời điểm tổ chức:
- Khởi sự lúc 1 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 25 tháng 7.
- Kết thúc lúc 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 26 tháng 7.
(Sẽ xác định lại trong phiên họp kế tiếp vào ngày Thứ Ba, 14/7/2015 lúc 7:30PM tại Thư Viện Tully)

4) Ghi danh tuyệt thực:
- Đã ghi danh 9 người.
- Liên lạc để ghi danh: Mọi người đều có thể ghi danh, tùy theo sức khoẻ để luân phiên tham gia:
* Chị Ngân Tiên: (408) 386-3390 *Chị Phạm Thiên Thanh: (408) 806-7509 *Ô. Trương Thành Minh: (408) 306-5393.

5) Điạ điểm tổ chức:
- Ưu tiên 1: San Jose City Hall.
- Ưu tiên 2: Quân Hạt Santa Clara.
(Sẽ xác định lại trong phiên họp kế tiếp vào ngày Thứ Ba, 14/7/2015 lúc 7:30PM tại Thư Viện Tully)

6) Biểu ngữ:
- Xử dụng biểu ngữ chung (8’ x 3’) order từ Houston Texas. (Anh Triệu Hà -Hội ĐPQ/NQ bảo trợ 1 biểu ngữ US$ 100.00)
- Các Hội Đoàn mang theo các biểu ngữ cầm tay có nội dung thích hợp.

7) Áo thun có Logo WE ARE ONE order 20 áo/US$06.00 mỗi áo. (Anh Nguyễn Long -Hội UVAN bảo trợ)

Trân trọng thông báo.

San Jose ngày 10 tháng 7 năm 2015
Trương Thành Minh