Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Báo: Biểu tình chống âm mưu kết nghĩa với cộng sản

Ngày 29 tháng 1 năm 2015: Hàng trăm người Việt biểu tình trước Tòa Thị Chính Riverside phản đối kết nghĩa giữa 2 thành phố Riverside và Cần Thơ.
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC CALIFORNIA
Email: cdnvqgbca@gmail.com . Tel.# (408) 306 5393

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH CHỐNG ÂM MƯU 
KẾT NGHĨA VỚI CỘNG SẢN

Kính gửi :
Quý vị Lãnh đạo các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, quý cơ quan truyền thông, cùng toàn thể đồng hương vùng Bắc California.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Cộng Đồng Việt Nam ở Sacramento, và được sự đồng tình ủng hộ của các Hội Đoàn Quốc Gia, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California sẽ tổ chức đi tham dự cuộc biểu tình chống âm mưu kết nghĩa với cộng sản và tố cáo tội ác cũa cộng sản Việt Nam vào ngày Thứ Ba, 14 tháng 7 năm 2015 tại Toà Thị Chính Sacramento.

Mục đích của cuộc biểu tình là để nêu lên những dữ kiện thực tế cho thấy việc kết nghĩa với độc tài cộng sản -nếu có- là một nhầm lẫn tai hại đi ngược lại với quan điểm của tập thể người Mỹ gốc Việt, một hành động nhục mạ người dân tự do ở Sacramento và là một sự coi thường nền dân chủ Hoa Kỳ.

*Địa điểm : 951 I Street, Sacramento, CA. 95814
*Thời gian: 05 giờ chiều đến 7 giờ chiều ngày Thứ Ba, 14 tháng 7 năm 2015.

Quý Đồng Hương tham gia biểu tình xin tập trung lúc 01 giờ 30 chiều tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị Bắc Cali, 111 E. Gish Rd. San Jose để có xe bus đưa đón, xe bus sẽ khởi hành đúng 2 giờ chiều để đến kịp giờ.

Chúng tôi kính mời quý Đồng Hương chuẩn bị bớt chút thì giờ, tham gia đông đảo để bày tỏ lập trường, nêu cao Chính Nghĩa Quốc Gia, chống tập đoàn bán nước hại dân Việt Cộng và yểm trợ cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở thủ phủ Sacramento trong công tác chống lại sự kết nghĩa với nhà cầm quyền độc tài bán nước Việt cộng.

Trân trọng,
San Jose ngày 13 tháng 07 năm 2015
TM. BĐD/CĐNVQG/BCA
Chủ Tịch
Trương Thành Minh

LIÊN LẠC:
Ô. Mai Khuyên : (408) 334-6101
Ô. Trần Song Nguyên: (408) 439-4629