Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lộ chân tướng người đóng giả bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Nguyễn Thanh Bình
Người đóng giả ông bộ trưởng Phùng Quang Thanh chữa bệnh từ Pháp trờ về Hà Nội là một người tên Bình cũng là một người trong đảng Cộng Sản. Ngoài chi tiết đó chính báo Việt Cộng đăng tin con trai ông Phùng Quang Thanh là Phùng Quang Hải sang Pháp đón cha nhưng lúc về tới Nội Bài thì không thấy mặt đâu. Chiếc xe sau khi đón ông Phùng đã đi qua nhà riêng của bộ trưởng nhưng không thấy ai ra đón và chiếc xe chỉ chạy qua !

Nguyễn Thanh Bình (sinh 1957) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện đang là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. (Nguồn: http://vietbf.com/)

Ông Bình ngồi trong xe làm người đóng thế ông Phùng Quang Thanh
Ông Bình trong một lần cùng với chủ tịch nước Việt Cộng là ông Trương Tấn Sang.
Xe chỉ chạy qua nhà để chụp ảnh. Nhà màu xám xanh nhạt là nhà Phùng Quang Thanh.
Báo đăng có cả con trai ông Phùng sang Pháp đón về nhưng khi tới Hà Nội thì lại vắng mặt.

alt


alt

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt