Matt Mahan

ads header

Breaking News

8.7 triệu người Mỹ vẫn có bảo hiểm nhờ Tòa án Tối cao

Người ủng hộ Dự luật chăm sóc y tế với giá phải chăng cầm biểu ngữ bên ngoài Tòa án Tối cao ở Washington, ngày 25/6/2015.
Tòa án Tối cao Mỹ hôm nay trao cho Tổng thống Barack Obama một thắng lợi lớn trước các đối thủ chính trị của ông liên quan tới chương trình chăm sóc y tế gây tranh cãi mà nhiều người cho rằng mang tính xã hội chủ nghĩa.

Với phán quyết có tỷ lệ 6-3, Tòa án Tối cao bác bỏ sự thách thức về pháp lý đối với chương trình chăm sóc y tế thường được gọi là ‘Obamacare’, và ủng hộ quyết định của chính phủ của Tổng thống Obama, theo đó chính quyền liên bang trợ cấp cho các tiểu bang nhằm giúp người dân mua bảo hiểm y tế.

Dự luật chăm sóc y tế với giá phải chăng được coi là một trọng tâm của mục tiêu chính trị ở trong nước của ông Obama.

Người dân đứng bên ngoài Tòa án Tối cao đã vui mừng hò hét khi nghe thấy quyết định của tòa.

Chánh án John Roberts đã tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ đạo luật cùng với các đồng nghiệp có tư tưởng tự do. Ông Robert cũng đưa ra lá phiếu ủng hộ quan trọng đối với luật này năm 2012.