Matt Mahan

ads header

Breaking News

The Trung Sisters Revisited ("Duyệt Lại Câu chuyện Hai Bà")

Bìa sách The Trung Sisters Revisited 
THE TRUNG SISTERS REVISITED
• Sưu khảo - Nghia M. Vo & Nguyen Ngoc Bich

Nhân dịp lễ Hai Bà năm nay, SACEI cho ra mắ
t cuốn The Trung Sisters Revisited ("Duyệt Lại Câu chuyện Hai Bà") gồm hai bài nghiên cứu, một do B.S. Võ Nghĩa và một do nhà biên khảo Nguyễn Ngọc Bích. Theo lời tựa, tuy là cùng một đề-tài nhưng hai bài nghiên cứu "bổ túc" cho nhau vì hai tác-giả đến từ hai góc nhìn khác nhau. Bài của B.S. Võ Nghĩa ("The Trung Sisters Revisited") cho ta thấy một cái nhìn rộng bắt đầu từ nguồn gốc của dân-tộc Việt và cũng là một bài cập-nhật-hóa từ tiểu-thuyết lịch-sử The Trưng Sisters mà ông viết đã cách đây nhiều năm. Bài của tác-giả Nguyễn Ngọc Bích ("The Trưng Sisters (40-43): The first anti-Chinese rebellion in Vietnam") là nhằm đặt khởi nghĩa của Hai Bà vào trong khung cảnh lịch-sử chống xâm-lăng phương Bắc của VN, một sưu-khảo dựa trên 10 tài-liệu Hán-Nôm của cả Trung-hoa lẫn Việt-nam, đi từ Hậu Hán thư và Thủy kinh chú (chữ Hán) đến Đại Nam quốc-sử diễn ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái, viết bằng thơ chữ Nôm. Có duyệt lại ta mới thấy rõ đâu là những dữ-kiện khả tín, đâu là những nguồn tin mâu thuẫn, và đâu là những râu ria huyền-thoại người đời sau thêm thắt vào (như chuyện cột đồng của Mã Viện, hịch khởi nghĩa viết bằng chữ Việt cổ--những chuyện bịa đặt hoàn-toàn), chưa kể những bóp méo của các sử-gia theo Nho-học (trọng nam khinh nữ) hay Mác-Lê (không nhìn ra những xô xát về văn-hóa Lạc-Việt đối nghịch với văn-hóa Hoa Hạ mà còn bịa đặt ra một cuộc đấu tranh giai-cấp tưởng tượng). Lịch-sử đích-thực, theo hai tác-giả, sẽ phải trả lại cho ta những sự thực không thể chối cãi, đó là hai cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống xâm-lăng của người Hán ở Việt-nam đều là do phụ nữ phất cờ lãnh-đạo, Hai Bà Trưng (40-43) và Bà Triệu (248), một bằng-chứng hùng-hồn về chỗ đứng của người đàn bà VN trong một xã-hội mẫu-hệ mà ảnh-hưởng ngày nay vẫn còn rơi rớt trong từng gia-đình VN một.

Tiểu-sử HAI TÁC-GIẢ

Bác-sĩ Võ M. Nghĩa là một nhà biên-khảo chủ-yếu viết trong tiếng Anh. Ông thuộc một nhóm bác-sĩ sáng-lập ra hội SACEI (Saigon Arts, Culture & Education Institute) hàng năm vẫn có hội-thảo vào mùa Thu về lịch-sử và văn-minh, văn-hóa VN. Sau mỗi hội-thảo, SACEI đều có in kỷ-yếu mà đến nay đã ra được 9 tập giá-trị về nhiều khía cạnh của lịch-sử, văn-hóa Việt.

Nhà biên-khảo Nguyễn Ngọc Bích là một dịch-giả quen thuộc từ tiếng Việt sang tiếng Anh với những tác-phẩm như A Thousand Years of Vietnamese Poetry và dịch-phẩm The Flowers of Hell, dịch Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện. Trong khoảng gần 20 năm qua, ông đã quay sang nghiên cứu mỹ-thuật, lịch-sử và phong tục Việt-nam.

THE TRUNG SISTERS REVISITED

SACEI (Saigon Arts, Culture & Education Institute) - 98 pages - Giá: 15 USD

Có thể mua trên trang điện tử Amazon.com