Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời: 11:30 sáng ngày 30/4 Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận

Bức Tường Tưởng Niệm trong San Jose History Park (Photo Mỹ Lợi)
THƯ MỜI
TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG 4, 1975
40 NĂM

Kính gửi:
- Qúy vị Chính quyền địa phương
- Quý Hội đoàn, Đoàn thể
- Quý vị Lãnh đạo Tinh thần Tôn giáo
- Quý cơ quan Truyền thông, Báo chí
- Quý vị Đồng hương

V/v Tổ chức ngày lịch sử 40 năm Quốc Hận

Thời gian: 11:30 trưa Thứ năm ngày 30 tháng 4, năm 2015
Địa điểm: Bức Tường Tưởng Niệm Bên Cạnh Việt Museum San Jose History Park
1650 Senter Road, San Jose, California 95112

Kính thưa Quý liệt vị:

40 năm xa xứ đã trôi qua và 40 năm mang nặng niềm quốc hận mất nước trong lòng người con Việt.
Đây là một ghi dấu lịch sử trọng đại của người dân Việt Nam.

Để tưởng nhớ đến các anh linh của tất cả tướng, tá, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ các nghành, các
binh chủng, và quân dân cán chính đã hiến thân cho tổ quốc, Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn cùng
Ban Thực Hiện Bức Tường Tưởng Niệm sẽ long trọng tổ chức Lể Tưởng Niệm ngày 30 tháng 4 năm
nay. Chương trình đã được Ban Chấp Hành San Jose History Park chấp thuận cho việc tổ chức với
thời gian và địa điểm ở trên.

Tha thiết kính mong được sự đồng tâm hiệp lực của qúy vị để cùng tổ chức cho buổi lễ được thêm
phần trang trọng. Kính nhờ phổ biến rộng rãi qua mọi hình thức.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc cô Hoàng Mộng Thu điện thoại số 925.285.3935 hoặc điện thư
hoangmongthu58@yahoo.com.

Trân Trọng Kính Mời

Đại Diện Ban Tổ Chức
Hoàng Mộng Thu

Thành Phần Bảo Trợ
- Giám sát Viên Quận hạt Santa Clara – Chủ Tịch Ông Dave Cortese
- Giám sát Viên Quận Hạt Khu vực 2 – Bà Cindy Chavez
- Nghị viên thành phố Khu vực 7 - Luật Sư Nguyễn Tâm
- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hoc Khu Eastside – Cô Lê Thị Cẩm Vân
- Giám Đốc Điều Hành IRCC/Viet Museum – Ông Vũ Văn Lộc
- Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành of San Jose History Park – Ms. Alida Bray