Matt Mahan

ads header

Breaking News

Slideshow: Tiệc Tân Niên Ất Mùi của TT Việt Ngữ Văn Lang

Hôm mùng 3 Tết tức thứ Bảy ngày 21/2/2015, một tiệc Tân Niên như mọi năm của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang đã được khai mạc lúc 7giờ tối tại nhà hàng Flourishing Garden thành phố San Jose.

Trong buổi tiệc ngoài  gia đình Văn Lang và các thân hữu chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của dân biểu liên bang ông Mike Honda, dân biểu tiểu bang California ông Kansen Chu, GSV quận hạt Santa Clara bà Cindy Chavez, thị trưởng San Jose ông Sam Liccardo, 3 nghị viên San Jose là ông Ash Kalra, LS Nguyễn Tâm và ông Raul Peralez.

Mời quý vị xem một số hình ảnh slide show dưới đây:

Slideshow Tiệc Tân Niên Ất Mùi của TT Việt Ngữ Văn Lang