Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ngày 8/3 Buổi hội luận của các Ứng Cử Viên gốc Việt khu vực 4


THƯ MỜI

Kính gửi quý cử tri thành phố San Jose,

Trong thời gian qua thành phố San Jose đã trải qua nhiều sự cắt giảm ngân sách mang nhiều ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của cư dân như: đường xá không được sửa chữa, tội phạm gia tăng, thư viện bị đóng cửa nhiều ngày, các trung tâm sinh hoạt bị bỏ trống vì không có nhân viên quản lý, nhiều chương trình giúp đỡ người cao niên và trẻ em bị cắt giảm.

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri khu vực 4 sẽ có cơ hội bầu chọn 1 nghị viên gốc Việt. Lá phiếu của người Mỹ gốc Việt rất quan trọng vì nó sẽ giúp ổn định an ninh, kinh tế và chính trị cho tương lai của thành phố San Jose trong 4 hay 8 năm tới. Vì thế, Liên Đoàn Cử Tri xin trân trọng kính mời quý cử tri tham dự buổi hội luận của các Ứng Cử Viên người Việt ở khu vực 4 sẽ được tổ chức tại:

Trung Tâm Văn Hóa Việt-Mỹ
1430 Tully Road #408, San Jose, Ca 95122

Thời gian: Từ 1:00 PM đến 3:00 PM 
Chủ Nhật, 08 tháng 03, 2015 
Liên Lạc: (408) 799-7672 & (408) 206-2605

Ban Điều Hợp buổi Hội Luận gồm có:

Ủy Viên Giáo Dục - Nguyễn Hoàng Lân
Cựu Cảnh Sát Trưởng San Jose – Rob Davis
Dược Sĩ Nguyễn Lưu Phương
Doanh Nhân - Nancy Kiều-Nga Avila

Kính mong quý cử tri để dành thì giờ đến tham dự buổi sinh hoạt dân chủ này để thấy mặt và tìm hiểu thêm về các ứng cử viên người Việt, đồng thời tiếp tay tạo dựng sức mạnh chính trị cho Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại địa phương.

Trân Trọng

Ngô Văn Tiệp
Chủ Tịch Liên Đoàn Cử Tri


Viet-American Voters of Northern California
Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc CA
P.O. Box: 360863 Milpitas, CA 95036
www.vietvoters.org --- vietvoters@gmail.com

Bác Sĩ Trần Quyền
Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn

Đỗ Doãn Quế
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ngô Văn Tiệp
Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Nguyễn Thomas
Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Lê Lộc
Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Nha Sĩ Hồ Vũ
Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Bùi Sơn
Thủ Quỹ

Nguyễn Bảo Ánh
Tổng Thư Ký