Matt Mahan

ads header

Breaking News

Westminster: Đại Nhạc Hội Vì Dân vào thứ Ba /20/1/2015

Bảo vệ tiếng nói vàp húc lợi của cộng đồng tại quận Cam và bày tỏ lòng biết ơn cử tri của TNS Janet Nguyễn & LS Andrew Đỗ trong thắng lợi cuộc bầu cử vừa qua.

Đại nhạc hội tổ chức tại khuôn viên chợ Thuận Phát 15440 Beach Blvd
Từ 4pm - 8pm thứ Ba ngày 20 tháng 1 năm 2015
Có bữa ăn chiều nhẹ và giải khát - Xem tự do.