Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ra mắt phim Thảm Họa Đỏ 1PM 24/1/2015 tại Khu Hội


Bộ DVD tài liệu Thảm Hoạ Đỏ do Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi và Lực Lượng Cứu Nguy Tổ Quốc dày công sưu tập và sẽ được ra mắt quý Đồng Hương San Jose vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 1 năm 2015 lúc 1 giờ tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị Bắc Cali.: 111 East Gish Road, San Jose.

Kính mời quý Đồng Hương tham dự.
Minh (Cộng Đồng)