Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lãnh đạo Hồng Kông : Không nhượng bộ trên vấn đề bầu cử

Các dân biểu ủng hộ phong trào dân chủ mở ô dù màu vàng để phản đối phát biểu của ông Lương Chấn Anh - Reuters / Bobby Yip
Trong bài phát biểu thường niên về chính sách vào hôm nay, 14/01/2015, lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh đã tỏ ra không khoan nhượng trên vấn đề bầu cử. Ông lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xẩy ra "hỗn loạn", và khẳng định rằng sẽ không có vấn đề đi lệch đường mà Bắc Kinh đã quy định.

Trong diễn văn đầu tiên trước Hội đồng Lập pháp (tức Nghị viện Hồng Kông), từ sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ, ông Lương Chấn Anh khẳng định quan điểm cứng rắn, không nhượng bộ trước các đòi hỏi dân chủ. Ông còn mỉa mai là không biết những người đòi hỏi dân chủ có "hiểu" cách vận hành của thuộc địa cũ của Anh Quốc khi trở về dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc hay không.

Ông Lương Chấn Anh nhắc lại : " Quyền lực ở Hồng Kông bắt nguồn từ lãnh đạo trung ương (của Bắc Kinh) và Hồng Kông được hưởng " một quyền tự trị cao" chứ không phải "quyền tự trị tuyệt đối" " .

Trên vấn đề bầu cử, ông Lương Chấn Anh nhắc lại : "Tiến trình chọn lãnh đạo hành pháp bao gồm các yếu tố của một cuộc bầu cử và của một sự chỉ định".

Người Hồng Kông đã xuống đường trong hai tháng để đòi bầu cử tự do thật sự, tự do bỏ phiếu qua thể thức phổ thông đầu phiếu và tự do ứng cử, chứ không chỉ chọn lựa giữa vài ứng viện được Bắc Kinh chỉ định.

Ông Lương Chấn Anh còn nhấn mạnh là giới sinh viên, vốn đi đầu trong phong trào biểu tình, phải "được định hướng về một sự hiểu biết tường tận" về các mối liên hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc hầu tránh mọi tranh luận "vô bổ".

Ngay trước lúc ông Lương Chấn Anh phát biểu, khoảng 20 dân biểu theo phong trào dân chủ đã mở các chiếc ô màu vàng, biểu tượng của phong trào đòi dân chủ, và rời nghị trường để phản đối. Hai người khác đã bị cảnh sát trục xuất khi hô to khẩu hiệu : "Đả đảo Lương Chân Anh - Hãy cho phổ thông đầu phiếu thực thụ !"