Matt Mahan

ads header

Breaking News

Kháng thư gởi TP Riverside kết nghĩa với TP Cần Thơ, VN


TNS Janet Nguyễn, và Cựu Nghị Viên Andrew Đỗ yêu cầu Thành Phố Riverside hủy bỏ việc kết nghĩa với Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

(Santa Ana) Tiếp sau tin thành phố Riverside kết nghĩa với Thành Phố Cần Thơ, tại Việt Nam. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Cựu Nghị Viên Andrew Đỗ đã lên tiếng kêu gọi Thị Trưởng Thành Phố Riverside, ông Rusty Bailey với những dẫn chứng về việc Việt Nam vi phạm trắng trợn về nhân quyền, và TNS Janet Nguyễn và Cựu Nghị Viên Andrew Đỗ hy vọng Thành Phố Riverside sẽ hủy bỏ mối liên hệ này.

TNS Janet Nguyễn nói : "Là một người tị nạn đến Hoa Kỳ tìm tự do, tôi cảm thấy bị xúc phạm bất cứ một thành phố nào của Hoa Kỳ muốn kết nghĩa với thành phố của một quốc gia đã vi phạm trắng trợn nhân quyền, bằng các hình thức bắt bớ giam cầm trái phép hàng loạt những người can đảm nói lên sự thật chống lại chính quyền CSVN."

Kể từ năm 1975, chính quyền CSVN đã dùng những chiến thuật đàn áp, bắt bớ, giam cầm trái phép các nhà lãnh đạo cộng đồng, các chính trị gia đối lập, các ký giả và những thường dân vô tội. Những hành vi bất hợp pháp mà kết quả đã cao buột hàng trăm thường dân và những người này bị xét xử bởi các tòa án là công cụ của chính quyền.

Hoa Kỳ là một quốc gia đặt trên nền tảng Tự Do và Dân Chủ, TNS Janet Nguyễn và Cựu Nghị Viên Andrew Đỗ tin rằng những định chế công quyền địa phương như thành phố Riverside, chỉ nên kết nghĩa với những thành phố và các quốc gia tôn trọng những nguyên tăc  căn bảo đạo lý ghi nhận trong Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Cựu Nghị Viên Andrew Đỗ phát biểu: "Thành Phố Riverside đã gởi một thông điệp nhầm lẫn gián tiếp ủng hộ và tán trợ việc làm của chính quyền CSVN. Đây là một hành động sai lạc, tôi thành thật hy vọng Thị Trưởng Bailey cùng các thành viên trong Hội Đồng Thành Phố nhận thức điều này và sửa đổi."

Địa Hạt 34, nới TNS Janet Nguyễn đại diện, gồm có Quận Cam nơi có đông người Mỹ gốc Việt nhất định cư.

TNS Janet Nguyễn cùng gia đình trốn thoát Việt Nam để đi tìm tự do trên một chiếc thuyền nhỏ dài 10 thước, vượt biển Đông Hải. Sau khi trãi qua nhiều trại tị nạn, sau cùng TNS Janet Nguyễn và gia đình đến định cư tại California năm 1981.

Cựu Nghị Viên Andrew Đỗ là con một công chức tùng sự tại Phủ Thủ Tướng của Nền Đệ Nhị Cộng Hòa, ông đện tị nạn Cộng Sản cùng với gia đình khi ông lên 12 tuổi.

Ngày nay TNS Janet Nguyễn là dân cử người Mỹ gốc Việt cao cấp nhất tại Hoa Kỳ.Ngày 22 Tháng Giêng, 2015

Kính Gởi Ông Rusty Bailey
Thị Trưởng Thành Phố Riverside
3900 Main Street, #3
Riverside, CA 92522

RE:      KHÁNG THƯ GỞI THÀNH PHỐ RIVERSIDE KẾT NGHĨA VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, VIỆT NAM

Kính thưa Ông Thị Trưởng Bailey:

Chúng tôi viết thư này để bày tỏ sự quan ngại sâu xa với quyết định của Thành Phố Riverside tuyên bố Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam, là thành Phố "Kết Nghĩa". Chúng tôi trong cương vị là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa hạt 34 cùng với cựu Nghị Viên Thành Phố Garden Grove,  khẫn thiết kêu gọi Thành Phố Riverside cứu xét lại quyết định này.

Việt nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn hiện nay, và những nỗ lực ngoại giao xuyên qua hình thức Kết Nghĩa với các thành phố của Hoa Kỳ phải được coi như là những chiếc mặt nạ che dấu những thành tích đáng bị chỉ trích. Thành Phố Riverside không nên hỗ trợ những nỗ lực được coi như mặc nhiên tán trợ cho một chính quyền tiếp tục đàn áp người dân, ngăn cản tự do ngôn luận, bịt miệng các nhà lãnh đạo cộng đồng, đối lập chính trị, ký giả và các công dân bằng cách giam cầm những người này.

Thành Phố Riverside là nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt định cư tại đây, họ là những người đã chấp nhận những hiểm nguy cho mạng sống của họ để đi tìm tự do. Việc Kết Nghĩa với Thành Phố Cần Thơ trong khi Việt Nam vẫn tiếp tục là một quốc gia độc tài cai trị người dân bằng những hình thức và phương tiện đàn áp trái với Công Pháp Quốc Tế hoàn toàn đi ngược với những lý thuyết đời sống này. Trong tình trạng bất ổn hiện nay trên thế giới, Hoa Kỳ là nền tảng của tự do và dân chủ. Chúng ta không thể hoang phí những lý tưởng nói trên cho phép chúng ta bị lợi dụng bởi những âm mưu ngoại giao này.

Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu ông và Hội Đồng Thành Phố Riverside hủy bỏ thỏa hiệp kết nghĩa đã ký kết với Thành Phố Cần Thơ.

Chúng tôi xin thành thật cảm tạ sự quan tâm của ông đối với vấn đề hệ trọng này. Nếu ông cần thảo luận thêm vấn đề này, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi tại janet.nguyen@sen.ca.gov hoặc (714) 558-4400.

Trân Trọng,